Bauer przejmuje Interię

Bauer Media Invest podpisał umowę w sprawie nabycia większościowego pakietu Interia.pl
3 grudnia 2007 roku spółka Bauer Media Invest GMBH podpisała umowę z firmą Comarch SA, na mocy której Comarch SA zobowiązał się do sprzedania Bauer Media w publicznym wezwaniu akcji Interia.pl SA. Nabywane akcje, łącznie z akcjami już posiadanymi przez podmioty zależne Bauer Media, zapewnią 89.4 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Interia.pl. SA.

Na mocy podpisanej umowy Comarch zbędzie posiadane przez siebie akcje imienne uprzywilejowane oraz akcje zwykłe na okaziciela stanowiące łącznie około 36,08% kapitału zakładowego, na które to akcje przypada łącznie 48,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Interia.pl.

– Przejęcie Interia.pl jest dla Grupy Bauer kolejnym ważnym krokiem w rozwoju strategii multimedialnej. Dostrzegamy duży potencjał synergii między prasą, radiem i Internetem w zakresie tworzenia treści redakcyjnych, szerokiej oferty reklamowej i wzajemnej promocji. Wysoka aktualna pozycja Interia.pl w rankingu najważniejszych polskich portali stwarza solidne podstawy do nadania temu procesowi wysokiej dynamiki. Szczegóły strategii zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2008 roku. – powiedział Witold Woźniak, Prezes Grupy Bauer.

– Sprzedając większościowy pakiet Interia.pl porządkujemy aktywa grupy Comarch.  Podstawowa działalność Comarch to budowa systemów informatycznych. Dalsze zaangażowanie w Interię  wymagałoby budowy grupy medialnej, co nie jest naszym celem – mówi Prezes Comarch SA, Profesor Janusz Filipiak.

Grupa Bauer i Comarch planują kontynuację współpracy technologicznej i informatycznej po sfinalizowaniu transakcji.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top