BriefIndex – nowatorski projekt badawczy Wydawnictwa Reklamowego AdPress

Opublikowano: 4 kwietnia 2003. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , ,

Wydawnictwo Reklamowe AdPress, wydawca m.in. magazynu komunikacji marketingowej „Brief” wprowadza na rynek nowatorski projekt badawczy pod nazwą BriefIndex, którego pierwsze wyniki poznamy już w III kwartale tego roku. Jego założenia zostały zaprezentowane 1 kwietnia br. podczas uroczystego spotkania Rady Programowej „Briefu”, na którym obecni byli przedstawiciele branży marketingowej, stowarzyszeń i reklamodawców.

– Wskaźnik BriefIndex to swoisty barometr, którego wartość będzie opisywać kondycję branży komunikacji marketingowej – powiedział Grzegorz Kiszluk, prezes Wydawnictwa i Redaktor Naczelny „Briefu”. – Pozwoli on oceniać na bieżąco aktualny stan branży, a w przyszłości – prognozować sytuację w tym sektorze gospodarki, dzięki korelacji z globalnymi wskaźnikami ekonomicznymi opisującymi rozwój rynku.

W wyniku zorganizowanego przez AdPress konkursu ofert na realizację badania, podjęto decyzję, że firmą badawczą koordynującą projekt będzie instytut badania rynku i opinii SMG/KRC Poland. O wyborze tym zadecydowały m. in. rodzaj metodologii oraz prestiż firmy i jej doświadczenie w realizacji projektów badawczych w środowisku komunikacji marketingowej.

Kwestionariusz badania BriefIndex będzie opierał się na pytaniach dotyczących generalnej strategii przedsiębiorstwa, w tym poziomu zadowolenia z obecnej sytuacji na rynku mediów i reklamy, spodziewanych zmianach i kierunkach tych zmian, poziomu wpływania na własną sytuację przedsiębiorstwa, wreszcie – preferowanej przez firmę strategii: rozwoju, przetrwania bądź wycofania. – W miarę rozwoju badania i kumulacji pierwszych danych, będzie możliwe włączenie do niego – poza danymi „miękkimi”, jakim są opinie autorytetów, danych „twardych, czyli finansowych obejmujących wielkość budżetów, wydatki na inwestycje itp. oraz ich porównanie z danymi makroekonomicznymi – powiedział podczas prezentacji założeń badania Kuba Antoszewski, PR manager SMG/KRC.

Badanie, realizowane cyklicznie co trzy miesiące, oparte będzie na próbie ok. 100 – docelowo 200 – zaproszonych do badania autorytetów z branży marketingowej przy zastosowaniu techniki wywiadów CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Jego wyniki będą ogłaszane podczas specjalnych spotkań przedstawicieli branży marketingowej i badawczej z mediami.

Projekt Wydawnictwa zyskał poparcie Stowarzyszenia Agencji Reklamowych. Jak powiedział Paweł Kastory, prezes SAR, realizacja projektu BriefIndex jest dla całego środowiska marketingu i reklamy ogromną szansą, by mogło wobec decydentów gospodarczych i politycznych zaprezentować się od strony najwyższego profesjonalizmu. – Najwyższa pora, byśmy przestali być postrzegani jako „reklamiarze”, ale jako poważni partnerzy, mający swój niebagatelny udział w tworzeniu dochodu narodowego – powiedział Paweł Kastory.

Jak podkreślił, widzi szansę, by BriefIndex stał się w przyszłości narzędziem ułatwiającym przedsiębiorcom podejmowanie strategicznych decyzji w firmie, dzięki temu, iż dane „intuicyjne” zastąpi wymiernym wskaźnikiem określającym nie tylko stan obecny, ale również tendencje w całej branży komunikacji marketingowej.
Honorowy patronat nad projektem BriefIndex objęło wydawnictwo Warsaw Voice, z którym AdPress ściśle współpracuje przy redagowaniu autorskiej kolumny poświęconej komunikacji marketingowej w „The Warsaw Voice”.

http://www.brief.pl

Sylwester KozakBriefIndex – nowatorski projekt badawczy Wydawnictwa Reklamowego AdPress

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.