Comarch odnotował 18- proc. wzrost sprzedaży

W 2007 r. przychody Comarch ze sprzedaży osiągnęły wartość 581,5 mln zł, czyli o 18,3 proc. więcej w porównaniu do roku 2006 (491,6 mln zł). Zysk operacyjny firmy osiągnął 44,9 mln zł i utrzymał się na poziomie podobnym do tego w roku poprzedzającym (45,6 mln zł).
Czwarty kwartał 2007 roku był również dla Comarch dobry. Przychody ze sprzedaży wyniosły 170,6 mln zł, zysk operacyjny 16 mln zł, a rentowność operacyjna 9,4 proc, osiągając poziom porównywalny z czwartym kwartałem 2006 roku. Rentowność operacyjna w 2007 r. wyniosła 7,7 proc. i była mniejsza od rentowności operacyjnej osiągniętej w 2006 roku (9,3 proc.). Zmniejszenie rentowności operacyjnej w 2007 roku jest głównie efektem inwestycji w kapitał ludzki dokonanych w roku 2007 i poprzednich latach oraz wciąż odczuwalnej presji na wzrost wynagrodzeń w branży IT.

– Jednym z głównych celów strategicznych grupy pozostaje intensyfikacja sprzedaży zagranicznej, stąd właśnie szeroko zakrojone działania w tym kierunku, m.in. nowy produkt ERP Comarch Altum na rynki zagraniczne oraz udział w międzynarodowych targach np. Cebit. Comarch świadomie ponosi koszty pozyskiwania na rynku pracy najlepszej kadry informatycznej, inwestując w ten sposób w budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość. Obecnie firma zatrudnia 2 853 osoby, o 389 osób więcej niż na koniec 2006 roku (wzrost o 15,8 proc.). Jesteśmy usatysfakcjonowani również portfelem zamówień na rok bieżący – 308,4 mln zł to o 4,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2007 roku – mówi prof. Janusz Filipiak, prezes Comarch.

W 2007 roku znacząco wzrosła sprzedaż do odbiorców z sektora publicznego (zwyżka o 43,9 mln zł, tj. o 52,8 proc. w porównaniu do 2006 roku), co spowodowało powiększenie udziału sprzedaży do sektora publicznego w sprzedaży całkowitej z 16,9 proc. do 21,8 proc. Wzrost sprzedaży odbiorcom z tego sektora to głównie efekt realizacji w 2007 r. dostaw komputerów dla szkół. Znaczne zwiększenie sprzedaży nastąpiło także do sektora przemysłowego (o 32,2 mln zł, czyli o 63 proc., zwyżka udziału z 10,4 proc. do 14,3 proc.). W 2007 roku nastąpił także wzrost sprzedaży do klientów sektora finansowo-bankowego (o 10,5 mln zł, czyli o 9,1 proc.). Sprzedaż do sektora telekomunikacyjnego utrzymała się na poziomie porównywalnym do roku 2006, zaś do małych i średnich przedsiębiorstw wzrosła o 8,9 mln zł, czyli o 21,9 proc., i jej udział utrzymał się na poziomie 8,5 proc. Sprzedaż zagraniczna w ciągu czterech kwartałów 2007 roku była wyższa o 18 mln zł niż w 2006 roku (114,5 mln zł wobec 96,5 mln zł, co stanowi zwyżkę o 18,6 proc.). Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem pozostał na porównywalnym poziomie 19,7 proc. wobec 19,6 proc. w roku 2006.

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top