Dłuższy luty zwiększył sprzedaż – nowy raport BaseLinker

Analitycy platformy BaseLinker– największego w regionie CEE systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online opracowal najnowszy odczyt BaseLinker Index. W lutym 2024 r. wskaźnik kondycji polskiego e-commerce wyniósł 117 punktów. Indeks ten bazuje na danych o sprzedaży prowadzonej przez 3 tys. firm handlujących za pośrednictwem platformy BaseLinker, odpowiadających za znaczną część obrotów polskiego e-commerce. Wartość bazowa – na poziomie 100 pkt, będąca punktem odniesienia do odczytów indeksu w kolejnych miesiącach, została ustalona na bazie danych o sprzedaży ze stycznia 2022 r. Najnowszy BaseLinker Index jest niższy niż w styczniu 2024 – przed miesiącem wynosił on 121 pkt, co zgodne jest z sezonowością sprzedaży w e-commerce.

Z przeanalizowanych i zagregowanych w BaseLinker Index danych wynika, że w lutym 2024 r. (licząc r./r.) firmy uwzględnione w indeksie zwiększyły poziom sprzedaży o 10,6 proc., powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 7,5 proc. Średnia wartość ich koszyka wzrosła o 2,9 proc.

Dłuższy luty zwiększył sprzedaż – nowy raport BaseLinker 1

Podobnie jak w poprzednim roku wartościowo sprzedaż w lutym była słabsza niż w styczniu. Tegoroczny spadek sprzedaży o 3,6 proc. był jednak wyraźnie niższy niż ubiegłoroczny, kiedy wynosił aż 5,9 proc. Po części jest to zasługa tego, że w tym roku luty był o jeden dzień dłuższy. Lutowy spadek sprzedaży wynika z mniejszej liczby zamówień – o 7,7 proc. (m./m.), która została częściowo zrekompensowana wzrostem średniej wartości zamówienia (z 186,4 zł w styczniu do 194,8 w lutym). W lutym szczególnie dobrze, w porównaniu do stycznia, radziła sobie kategoria “dom i ogród” komentuje Łukasz Juśkiewicz, Head of Strategy w BaseLinker.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top