EMLab przed debiutem na New Connect

Agencja Marketingu Doświadczeń EMLab, należąca do Grupy Komunikacji Marketingowej Change Integrated, przygotowuje się do debiutu giełdowego i wprowadza standardy ładu korporacyjnego.
W ubiegłym roku EMLAB odnotował rekordowy wzrost. Suma przychodów zwiększyła się w 2007 roku o 220 proc. w porównaniu z rokiem 2006. Zysk brutto w 2007 roku wyniósł 1,52 mln zł. – Wyniki finansowe odnotowane przez EMLab pokazują, że Spółka ma duży potencjał wzrostu. Pozyskanie kapitału z rynku New Connect pozwoli nam rozwijać się jeszcze dynamiczniej – mówi Julian Kozankiewicz, partner zarządzający EMLabu.

W maju br. EMLab planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,  na alternatywnym rynku NewConnect. W ofercie prywatnej (private placement), skierowanej do 99 podmiotów, spółka zamierza pozyskać około 5 mln zł. Środki te EMLab przeznaczy na inwestycje w kapitał ludzki,  rozwój własnych narzędzi i zakup udziałów w innych podmiotach.  W perspektywie kilku najbliższych lat EMLab chce uzyskać pozycję lidera i eksperta w dziedzinie marketingu doświadczeń na polskim rynku komunikacji marketingowej.

Wymóg stosowania zasad ładu korporacyjnego, skodyfikowanego na polskim rynku kapitałowym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, od stycznia br. dotyczy jedynie głównego parkietu warszawskiej Giełdy. Niemniej jednak EMLab, choć przygotowuje się debiutu na rynku New Connect, chce wdrażać standardy ładu korporacyjnego. Wynika to z długofalowej strategii biznesowej spółki, przewidującej stopniowe wdrażanie standardów CG.

Pierwszym działaniem w tym obszarze jest zwiększanie transparentności nadzoru procesów biznesowych, czego przejawem jest poszerzenie składu Rady Nadzorczej o członków niezależnych – niezwiązanych z Zarządem i interesami ekonomicznymi spółki. W Radzie Nadzorczej EMLab jako członek niezależny zasiada Jacek Welc. Drugim członkiem niezależnym RN w najbliższym czasie zostanie Hubert Janiszewski.

– Rada Nadzorcza i jej skład –  to kwestia niezwykle istotna  z punktu widzenia ładu korporacyjnego w spółce. Szukaliśmy takich osób, które mają duże doświadczenia w uczestnictwie w radach nadzorczych w charakterze niezależnego członka.  Cieszę się,  że nasze zaproszenia do RN przyjęli fachowcy o ogromnym doświadczeniu i wiarygodności na rynku – mówi  Tomasz Grzybowski, członek RN w EMLabie. – Członkowie niezależni, Hubert Janiszewski oraz Jacek Welc, będą stanowić cenne wsparcie dla  pozostałych uczestników Rady w jej pracach – dodaje Grzybowski.

Obecnie członkowie RN EMLab to Jacek Olechowski (przewodniczący), Jacek Welc (sekretarz) oraz członkowie: Filip Friedmann, Tomasz Grzybowski i Marek Żołędziowski z Change Integrated. Zarząd spółki tworzą: Julian Kozankiewicz (prezes) oraz Edyta Gurazdowska (dyrektor finansowa i członek Zarządu).

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top