Fitness – nowy serwis Wirtualnej Polski

Fitness (fitness.wp.pl) to kompleksowy serwis portalowy poświęcony zdrowemu trybowi życia, skierowany do wszystkich, dla których zwrot „bądź aktywny” nie jest pustym hasłem i w żadnym stopniu nie wiąże się z przymusem.
Partnerem Fitness WP jest Actimel, serwis jest przykładem realizowanej przez WP strategii długofalowej współpracy biznesowej z partnerami, opartej o rozwiązania portalowe.

„Ten model współpracy charakteryzuje m.in. wpisanie na stałe nowotworzonych serwisów w portfolio Wirtualnej Polski. Co za tym idzie opieka redakcyjna, graficzna i techniczna nad serwisami leży wyłącznie po stronie WP. Do nas należy także rozwój serwisów oraz pozyskiwanie kontentu. – wyjaśnia Ewelina Kołosowicz, Kierownik Działu New Business
i Akcje Specjalne – Co ważne, struktura witryn, ich funkcjonalności i prezentowane w nich treści są opracowywane w ścisłej współpracy z partnerami, z uwzględnieniem ich polityki komunikacyjnej, celów oraz potrzeb. W przypadku fitness.wp.pl markę Actimel trwale wkomponowano w strukturę serwisu, dostosowano też kolorystykę witryny do wizerunku partnera. Podobnie rzecz ma się z Braunem. Poza tym Kuchnia WP ma ugruntowywać dobry wizerunek marki Braun, m.in. przez oferowanie użytkownikom ciekawych i przydatnych treści. W dalszej części współpracy serwis ma wpłynąć na sprzedaż produktów klienta.”

Integralną – a dedykowaną Actimelowi – cześć serwisu Fitness stanowi sekcja Probiotyki (dział Akademia zdrowia), poświęcona propagowaniu wiedzy o probiotykach, zawierająca artykuły redakcyjne przygotowane przez WP na zlecenie klienta oraz przez samego klienta.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top