Gdzie reklama przekonuje klienta?

Najnowszy raport Online Publishers Association dowodzi, że reklamy emitowane na stronach internetowych mediów lokalnych wywierają wyraźny wpływ na zachowania konsumentów. Czy w Internecie zapanowała moda na regionalizm?
Według raportu „Local Online Media: From Advertising to Action” reklama emitowana w internetowych serwisach lokalnych gazet codziennych skłania aż 46% konsumentów do podjęcia określonych akcji – dokonania zakupu, wejścia na stronę WWW, uczestnictwa w danym wydarzeniu. W wypadku witryn regionalnych telewizji wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 44%, czasopism – 42%, serwisów opiniotwórczych – 39%, portali – 37%.

Raport Online Publishers Association to kolejny dowód na to, że reklama internetowa determinuje zachowania ludzi nie tylko w sieci, lecz również poza nią. Wpływ ten z każdym rokiem jest coraz większy. – twierdzi Łukasz Wołek, Managing Director Agencji interaktywnej EURA7.

Wniosek z tego, że pełen obraz rezultatów kampanii internetowych można uzyskać dopiero po zestawieniu badań skuteczności prowadzonych online i offline. Dla branży interaktywnej konieczna wydaje się więc rewizja standardów pomiaru skuteczności prowadzonych działań.

Raport „Local Online Media: From Advertising to Action” potwierdza coraz wyraźniejszą tendencję ekspansji Internetu w mikroskali. Odejście od globalnego wymiaru sieci w stronę przestrzeni lokalnej stanowi następstwo sukcesu Web 2.0 –  opartego w głównej mierze na stymulowaniu indywidualnej aktywności internautów. Rozwój serwisów internetowych o charakterze regionalnym postępuje wyraźnie od kilku lat, nabierając coraz szybszego tempa. Czy dojdzie w końcu do tego, że w Internecie będzie nam mówił co się dzieje za oknem?

www.eura7.com

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top