Google.org – walczy o lepszy świat

Organizacja Google.org, powołana dla poprawy warunków życia ludzi przy wykorzystaniu potęgi technologii i informacji, przedstawiła pięć inicjatyw, określających jej strategię działania na najbliższe lata. Google.org, filantropijna jednostka Google, zamierza podjąć współpracę z partnerami z wielu dziedzin wykorzystując zaawansowane zasoby, mocne strony pracowników oraz globalny zasięg działania firmy.
Wartość przedsięwzięć w postaci nowych grantów i inwestycji dla partnerów wyniesie ponad 25 mln dolarów. Źródłem finansowania jest zobowiązanie podjęte przez założycieli firmy – Google przeznacza na cele dobroczynne około 1 procent wartości firmy i 1 procent rocznych zysków, a także wkład w postaci czasu pracy Googlersów.

„W pierwszym »Liście założycieli« z 2004 r. Larry Page i Sergey Brin napisali,
że chcieliby, aby »firma Google była instytucją, dzięki której świat stanie się lepszym miejscem«. Działalność Google.org pomoże nam osiągnąć ten cel dzięki wykorzystaniu mocnych stron Google w dziedzinie organizowania informacji
i skalowania technologii do rozwiązywania złożonych problemów świata” – powiedziała Sheryl Sandberg, wiceprezes ds. sprzedaży online i działalności globalnej oraz członek zarządu Google.org.

Dr Larry Brilliant, dyrektor wykonawczy Google.org, dodał: „Inicjatywy, które zaprezentowaliśmy mają stanowić nasz wkład w rozwiązanie trudnych problemów, przed którymi stanie świat w najbliższym dziesięcioleciu. Uporanie się z tymi trudnościami, pomoże stworzyć lepszy, sprawiedliwszy i bezpieczniejszy świat
dla naszych dzieci i wnuków.”

Pięć inicjatyw Google.org

Przewidywanie i zapobieganie
Google.org wspiera wysiłki mające na celu umożliwienie społecznościom przewidywanie niepożądanych wydarzeń, a przede wszystkim zapobieganie
ich występowaniu. Poprzez identyfikację „ognisk zapalnych”, Google chce umożliwić szybkie reagowanie w sytuacjach pojawiających się ryzyk, zanim urosną one do rozmiarów kryzysu na skalę lokalną, regionalną lub globalną.
Zmiany ekologiczne i społeczne zwiększają poziom ryzyka związanego z nowymi zagrożeniami, od chorób zakaźnych do suszy i innych klęsk żywiołowych. Google.org początkowo skoncentruje swoje działania na regionach Azji Południowo-Wschodniej i Afryki. W Azji Południowo-Wschodniej, ognisku SARS i – potencjalnie – ptasiej grypy, Google.org zamierza współpracować z partnerami nad wzmocnieniem systemów wczesnego ostrzegania i zapobiegania wystąpieniu kolejnej pandemii.

Lepszy dostęp do informacji na rzecz poprawy usług publicznych
Google.org we współpracy z partnerami zamierza usprawnić obieg istotnych informacji, umożliwiających poprawę podstawowych świadczeń dla ubogich mieszkańców Indii i Afryki Wschodniej. W wielu krajach rozwijających się najważniejsze usługi publiczne zawodzą szczególnie najuboższych. Google.org wspiera działania umożliwiające rozpowszechnianie informacji służących społecznościom, usługodawcom oraz decydentom, które mają poprawić poziom podstawowych instrumentów publicznych, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, dostęp do wody pitnej
i kanalizacja.

Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Google.org wspiera działania na rzecz zredukowania kosztów inwestycji w małe
i średnie przedsiębiorstwa (MSP), zwiększenia dostępu do dużych rynków finansowych i inwestowania w tym sektorze. Małe i średnie firmy odgrywają podstawową rolę w rozwoju gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w krajach rozwijających się, często jednak cierpią na niedostatek kapitału i narzędzi,
które pozwoliłyby im odnieść sukces.

Wiele mikroprzedsiębiorstw oraz większość dużych firm posiada dostęp do kapitału za pośrednictwem instytucji mikrofinansowych, banków i rynków kapitałowych, jednak MSP wciąż są obsługiwane na zbyt niskim poziomie. Google.org zamierza przyczynić się do poprawy przepływu pieniędzy do małych i średnich przedsiębiorstw usuwając wszelkie przeszkody, uniemożliwiające
im rozwinięcie zyskownej działalności.

Przedstawione wyżej przedsięwzięcia uzupełniają dwie, ogłoszone w 2007 roku, inicjatywy dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi.

Rozwój tańszych od węgla źródeł energii odnawialnej (RE<C)
Celem tych działań jest uzyskanie ze źródeł odnawialnych energii o mocy 1 GW, która byłaby tańsza niż energia z węgla. Inicjatywa, znana pod nazwą RE<C, uruchomiona została w listopadzie 2007 r. i początkowo ma koncentrować się
na zaawansowanych technologiach energii słoneczno-cieplnej i wiatrowej, zaawansowanych systemach energii geotermalnej i innych przełomowych technologiach z zakresu energetyki.

Wprowadzenie do powszechnego użytku samochodów elektrycznych
RechargeIT to inicjatywa Google.org, której celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla, ograniczenie zużycia ropy i stabilizacja sieci przesyłu energii elektrycznej dzięki przyspieszeniu wprowadzenia elektrycznych samochodów hybrydowych
oraz technologii „vehicle-to-grid” (pozwalającej oddawać energię z samochodów
do sieci elektrycznej). Jesienią, Google.org rozpoczęło zbieranie propozycji inwestycji (o wartości 10 mln USD). Firma zainwestuje kwoty w wysokości od 500 tys. USD do 1 mln USD w wybrane firmy komercyjne, których innowacyjne podejście, zespół i technologie umożliwią szeroką komercjalizację elektrycznych samochodów hybrydowych, samochodów elektrycznych i/lub rozwiązań „vehicle-to-grid”.

Pozostałe programy Google
Poza grantami i inwestycjami w ramach podstawowych inicjatyw Google.org,
Google proponuje organizacjom non-profit wykorzystanie swoich produktów:
•    program Google GrantsTM, polega na przekazywaniu organizacjom darmowej przestrzeni reklamowej,
•    Google AppsTM proponuje im darmowe usługi sieciowe,
•    Google EarthTM oferuje swoje mapy na potrzeby monitoringu ważnych wydarzeń.

www.google.org

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top