IAB Polska – teraz Interactive

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Internet Advertising Bureau Polska zadecydowało o zmianie statutu i nazwy stowarzyszenia oraz zdynamizowaniu działań popularyzujących interaktywne kanały komunikacji. Powołano też nową Radę Naczelną.

20 września br. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia IAB Polska zadecydowało, że dotychczasowa nazwa “Internet Advertising Bureau Polska” zostanie zmieniona po formalnej rejestracji nowego statutu na “Interactive Advertising Bureau Polska”.

“”Zmiana ta jest wynikiem wejścia IAB Polska w nowe obszary rynku elektronicznego w tym m.in. na niezwykle ważny rynek usług mobile. – Jasne stało się dla wszystkich, że elektroniczne kanały komunikacji nie ograniczają się jedynie do tradycyjnego Internetu” – wyjaśnia Artur Gortych przewodniczący nowej Rady Naczelnej IAB Polska. – “Od tej pory coraz ważniejszym elementem komunikacji będzie również kanał mobilny. Zmiana naszej nazwy jest dla rynku sygnałem, że IAB Polska koncentruje się kompleksowo na wszystkich kanałach komunikacji elektronicznej. Jest to też zgodne ze strategią światowego IAB, z którym nasze stowarzyszenie ściśle współpracuje” – wyjaśnia przewodniczący IAB Polska.

Przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków IAB Polska nowy statut pozwoli na zdynamizowanie działań stowarzyszenia. Nowe zapisy statutu zmieniają strukturę dotychczasowych grup roboczych wewnątrz IAB Polska. Obecne do tej pory grupy: reklama, wydawcy oraz inni zostały zastąpione grupami: marketing, badania, e-commerce, technologia oraz mobile. Taki podział pozwoli zdecydowanie lepiej wyrazić specyfikę rynku interaktywnego i zachęcić samych odbiorców usług do przystąpienia do struktur IAB.

W najbliższych miesiącach tuż po rejestracji nowego statutu pojawi się w IAB nowa struktura władz: dotychczasowy organ Rady Naczelnej zastąpi operacyjnie działający zarząd, który będzie wspierany przez Radę Honorową złożoną z autorytetów polskiej gospodarki.

Jednym z kluczowych zadań, określonych min.: w ramowych kierunkach działalności IAB Polska w 2003 roku, jakie stawia sobie IAB Polska w najbliższych miesiącach będzie, otwarcie stowarzyszenia na rynek usług mobilnych oferowanych przez operatorów sieci komórkowych oraz na szereg firm marketingowych i technologicznych, które budują ten niezwykle dynamicznie rozwijający się segment rynku.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło też sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w okresie kadencji ustępującej Rady Naczelnej, udzieliło również absolutorium odchodzącej radzie Naczelnej oraz Komisji Rewizyjnej.

WZ wybrało nową Rade Naczelną IAB Polska w składzie:
Tomasz Cisek (Sabela Media Polska), Adam Dyba (IDMnet), Piotr Ejdys (Global eMarketing), Artur Gortych (Artegence), Grzegorz Modlibowski (IMP), Jacek Tryzno (Wirtualna Polska), Artur Waliszewski (Onet.pl), Grzegorz Wójcik (INTERIA.PL), oraz Komisję Rewizyjną IAB Polska w składzie: Marek Kapturkiewicz (Onet.pl), Jacek Kołtonik (CR Media), Marcin Woźniak (ARBO Media)

Rada Naczelna IAB Polska na swoim pierwszym posiedzeniu jednogłośnie wybrała na swojego przewodniczącego Artura Gortycha, który przewodniczył Radzie Naczelnej również w ubiegłej kadencji.

Internet Advertising Bureau Polska – stowarzyszenie IAB Polska powstało w 1999 roku jako Forum Polskiego Internetu Komercyjnego (FPIK). Od 2000 roku, FPIK przekształciło się w IAB Polska – polskie ramie światowego IAB. Główne cel działania IAB to propagowanie standardów i edukacja rynku usług reklamy i marketingu interaktywnego. IAB Polska skupia w gronie swoich członków przedstawicieli niemal wszystkich polskich agencji interaktywnych, wydawców portali, brokerów i domów mediowych, sieci reklamowych oraz firm badawczych. IAB tworzy regulacje organizacyjno –
branżowe zmierzające do budowy trwałych podstaw rozwoju rynku elektronicznego w Polsce.

http://www.iab.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry