IAB rozpoczęło kampanię promująca internet

Rozpoczęła się kampania edukacyjna „Internet też medium”, prowadzona przez polski oddział Interactive Advertising Bureau (IAB). Ma ona na celu wskazanie zalet Internetu i budowanie wiedzy na temat możliwości efektywnego wykorzystania tego medium w działaniach reklamowych. Głównym elementem kampanii jest serwis edukacyjny pod adresem tezmedium.pl, aktywnie wspierany przez kampanię reklamową. Wartość rate card pierwszego etapu działań reklamowych, zaplanowanych na jeden miesiąc, wyniesie ponad milion złotych.

Serwis „Internet też medium” zawiera kompleksowe informacje na temat Internetu, potrzebne zarówno do planowania kampanii reklamowych (sekcje: zasięg i profil użytkownika), jak również oceny ich skuteczności i efektywności kosztowej (sekcje: koszt dotarcia, mierzalność i efektywność). Ponadto w sekcji poradnikowej można dowiedzieć się o wszystkich formach reklamy w Internecie oraz poznać najczęstsze modele zakupu powierzchni reklamowej.

„Internet też medium” to pierwsza tego typu akcja w Polskim Internecie, zaplanowana na taką skalę i angażująca zdecydowaną większość podmiotów działających na rynku internetowym. Jednogłośnie mówimy, że Internet jest takim samym medium jak prasa, radio czy telewizja. Jest też jedynym medium, gwarantującym równocześnie niski koszt dotarcia, efektywność przekazu i pełną mierzalność przy wysokim zasięgu i atrakcyjnej, dobrze zdefiniowanej grupie docelowej – mówi Dominik Kaznowski, wiceprezes zarządu IAB, odpowiedzialny za marketing i komunikację.

Wyniki prowadzonych na bieżąco badań gemiusTraffic wskazują na duże zainteresowanie nowym serwisem. W ciągu 5 dni od publikacji serwisu liczba odwiedzających go osób wyniosła ponad 10 tys. unikalnych użytkowników, co potwierdza potrzebę stałej edukacji w zakresie Internetu.

IAB przewiduje kilka etapów kampanii „Internet też medium”, którym towarzyszyć będzie rozbudowa serwisu i udostępnianie kolejnych analiz rynku. Już teraz można pobrać ze strony niemal 100 stronicowy raport „Internet i mobile 2003”, poruszający najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem Internetu oraz rozwiązaniami technologii mobilnych, a wkrótce zostanie opublikowany raport na temat systemów zarządzania treścią (CMS). W ramach kampanii „Internet też medium” IAB planuje również cykl szkoleń dla kadry zarządzającej i marketerów.

Kampania „Internet tez medium” jest efektem zaangażowania wszystkich członków IAB, a także firm i osób nie będących oficjalnymi członkami stowarzyszenia. Za opracowanie zawartości serwisu odpowiedzialny był specjalny zespół IAB, w pracach którego udział brali przedstawiciele wszystkich rodzajów podmiotów rynku interaktywnego: portali, sieci reklamowych, brokerów, domów mediowych, agencji interaktywnych oraz firm badawczych.

Za kreacje serwisu i hosting jest odpowiedzialna agencja K2 Internet, Internet Designers wyprodukowała stronę i dostarczyła CMS, agencja IMP wykonała kreacje do kampanii reklamowej. Powierzchnię reklamową na potrzeby kampanii użyczyły portale Onet.pl, Wirtualna Polska, Interia.pl, Gazeta.pl oraz internetowe sieci reklamowe, Adnet, ARBOmedia i IDMnet. Cały czas do IAB zgłaszają się nowe podmioty zgłaszające chęć wsparcia akcji.

http://www.tezmedium.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top