IBM inauguruje program KidSmart

Firma IBM inauguruje w Polsce program KidSmart wspierający elementarną edukację komputerową dzieci w wieku przedszkolnym. Honorowym patronem projektu został Premier Rzeczpospolitej Polskiej i Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych.

Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart jest międzynarodowym programem filantropijnym, który ma na celu wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych we wczesnym stadium nauczania. W ramach projektu firma wyposaży wybrane polskie przedszkola w specjalny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem w języku polskim przystosowanym do wykorzystania przez dzieci.

Program został zainicjowany w Europie w 2000 roku i jest obecnie realizowany w 18 krajach w Europie, Azji, Australii, Południowej Afryce i na Środkowym Wschodzie. W tym roku do grona tych krajów dołączą Polska, Czechy i Węgry. W pierwszej fazie projektu IBM przekaże sprzęt dla pięciu przedszkoli w Łodzi. Następnie programem zostaną objęte placówki w innych rejonach Polski. Pełną instalację i serwis przekazywanych urządzeń zapewni długoletni partner handlowy IBM firma AC Serwis.

“Od dawna zapowiadaliśmy przeniesienie do najwcześniejszych lat edukacji nowoczesnych technologii informatycznych. Wykazywaliśmy, że już najmłodsi powinni oswajać się z komputerem jako najbardziej uniwersalnym narzędziem wspomagającym edukację. Nazwaliśmy naszą wizję “Piszę – czytam – klikam” wskazując, iż umiejętność posługiwania się komputerem jest dla najmłodszych równie ważna jak zdolność czytania i pisania. Dzięki takiej inicjatywie jak rozpoczynający się pod moim patronatem program KidSmart firmy IBM – ta wizja – staje się faktem,” – twierdzi Leszek Miller, Prezes Rady Ministrów.

Urządzenia komputerowe o nazwie Young Explorer instalowane są w specjalnych wygodnych i bezpiecznych kolorowych obudowach przeznaczonych dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. W ramach projektu przewidziane jest również szkolenie wychowawców i nauczycieli przedszkolnych, aby wspierali edukację dzieci z wykorzystaniem komputerów łącząc pracę przy komputerze z innymi zajęciami dydaktycznymi.

Wykorzystanie komputerów we wczesnej fazie procesu edukacji jest zjawiskiem nowym, ale korzystnym. Nowoczesne technologie dostarczają wiele narzędzi wspierających naukę i rozwój dziecka. Poprzez interakcję z komputerem dzieci uczą się rozwiązywać problemy, podejmować decyzje samodzielnie i we współpracy z innymi dziećmi. Jednocześnie ważne jest, aby wykorzystanie nowych technologii w przedszkolach i szkołach nie było odseparowane od innych zadań dydaktycznych lecz stanowiło zintegrowany program edukacyjny.

Niezależna ocena programu za lata 2000-2001, którą przeprowadziły dwa czołowe angielskie uniwersytety – Cambridge University i London University, dowodzi jego pozytywnego wpływu na rozwój dziecka, szczególnie w zakresie doskonalenia umiejętności współpracy z innymi dziećmi, kreatywnej zabawy i rozwijania koncentracji. Widoczny jest również korzystny wpływ na umiejętności nauczycieli: dzięki programowi IBM KidSmart rozumieją oni konieczność połączenia technologii informatycznych z zabawą w ramach nauczania początkowego i dostrzegają efektywność takiego rozwiązania.

W ramach programu KidSmart IBM przekazał już 6300 komputerów typu Young Explorer na całym świecie. W ciągu ostatnich trzech lat korporacja przeznaczyła na ten cel 7,5 miliona dolarów (2,5 miliona dolarów rocznie). W Europie program został wdrożony w 18 krajach. Dzięki programowi miliony dzieci, nierzadko z ubogich domów, od młodego wieku mogą oswajać się z technologiami, które w przyszłości będą traktowane jako podstawowe narzędzie służące nauce i pracy zawodowej.

Projekt KidSmart jest najważniejszym projektem edukacyjnym IBM i jednym z nielicznych programów skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym na świecie. W krajach, w których program został uruchomiony, IBM ściśle współpracuje z najważniejszymi organami i instytucjami naukowo-edukacyjnymi. KidSmart jest też rozwinięciem licznych poprzednich charytatywnych programów edukacyjnych i programów odpowiedzialności społecznej IBM. IBM Polska nie zajmuje się bowiem wyłącznie dostarczaniem najnowocześniejszych systemów informatycznych, ale jest także aktywnym uczestnikiem życia społecznego kraju. Zgodnie z polityką korporacyjną, firma bardzo aktywnie wspiera edukację informatyczną i promuje informatyzację.

http://www.kidsmartearlylearning.org

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry