IBM promuje system Linux w administracji

Firma IBM ogłosiła nową strategię „Gossips”, której głównym założeniem jest promowanie oprogramowania open source (OSS), a zwłaszcza systemu operacyjnego Linux, w zastosowaniach w administracji rządowej i samorządowej. Zainteresowanie software’m OSS ze strony instytucji i firm jest tendencją obserwowaną na całym świecie. Nic dziwnego, skoro przestawienie infrastruktury informatycznej na system Linux pozwala na dokonanie znacznych oszczędności.

IBM – jako firma od dawna mocno zaangażowana w promocję rozwiązań OSS – opracował nową strategię „Gossips”. W ramach tego projektu firma chce promować rozwiązania open source szczególnie wśród instytucji rządowych i samorządowych, również w Polsce. Zagadnienia zastosowań systemu Linux w administracji będą przedmiotem zbliżającej się (20 stycznia br.) wizyty Hansa Ulricha Maerkiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej IBM EMEA (region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Hans Maerki spotka się z przedstawicielami instytucji rządowych w Polsce, m.in. z Komitetem Badań Naukowych, aby zaprezentować projekt „Gossips”. Spotkania będą służyły rozważeniu zastosowania rozwiązań open source w administracji, jako redukującej koszty alternatywy wobec tradycyjnej infrastruktury IT.

„Chociaż struktury rządowe w różnych krajach są odmienne, w każdym z nich podstawowymi funkcjami administracji jest służenie obywatelom i chronienie ich. Zadania te rząd spełnia poprzez zapewnienie wzrostu gospodarczego, dyscypliny budżetowej, bezpieczeństwa publicznego, dostępu do instytucji rządowych i przeciwdziałaniu bezrobociu. Rozwiązania open source służą w mniejszym lub większym stopniu wszystkim tym celom.” – powiedział Hans Ulrich Maerki z IBM.

Wdrożenia platform OSS w miejsce dotychczasowych rozwiązań IT w administracji rządowej i samorządowej są trendem ogólnoświatowym:
– Francuskie Ministerstwa Kultury, Obrony i Edukacji przestawiły ostatnio swoje infrastruktury IT na system Linux; głównym powodem były wymogi bezpieczeństwa oraz ujednolicenia systemów informatycznych.
– Niemiecki Minister Gospodarki i Technologii zachęca do stosowania Linuksa w serwerach, w których bezpieczeństwo jest istotnym czynnikiem.
– Rząd Japonii i przedstawiciele firm prywatnych włączają system Linux w ramy ogólnonarodowego programu e-Japonia.
– Rząd Meksyku ogłosił plany wdrożenia systemów opartych na rozwiązaniach linuksowych.
– Władze miejskie Pekinu zawarły z sześcioma chińskimi dostawcami IT kontrakty na obsługę 10 tysięcy użytkowników systemu Linux.

IBM już od kilku lat promuje oprogramowanie OSS jako opłacalną alternatywę wobec dotychczasowych systemów informatycznych. W 2001 roku firma wydała na upowszechnianie rozwiązań linuksowych miliard dolarów. Co więcej, korporacyjna infrastruktura informatyczna IBM jest oparta właśnie na platformie Linux. Dzięki zastosowaniu OSS na wszystkich poziomach sieci informatycznej IBM udało się zredukować koszty utrzymania związane ze sprzętem, oprogramowaniem i transmisją danych. Przykładowo: zastosowanie systemu Linux do obsługi aplikacji e-biznesowej IBM EDGE pozwoliło na roczne oszczędności na poziomie aż 800 tysięcy dolarów, co oznacza redukcję kosztów o ponad 28%.

Oprogramowanie open source zmienia tradycyjne podejście do tworzenia infrastruktury IT w firmach i tworzenia oprogramowania. Systemy oparte na OSS zapewniają swobodę technologiczną i racjonalność ekonomiczną w dobieraniu takich rozwiązań IT, które najlepiej odpowiadają aktualnym potrzebom. System Linux daje swoim użytkownikom możliwość wyboru produktów spośród ofert wielu dostawców, co oznacza promowanie konkurencyjności i możliwość obniżenia kosztów. Co więcej, ponieważ platformy OSS nie są zastrzeżone dla określonej firmy ani innego podmiotu, do tworzenia coraz doskonalszych rozwiązań linuksowych przyczynia się wiele osób na całym świecie. Dzięki połączonym wysiłkom globalnej wspólnoty deweloperów rozwiązań OSS – zarówno specjalistów z prywatnych firm lub instytucji państwowych, jak i studentów – szybko powstają innowacyjne rozwiązania służące wszystkim zainteresowanym.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez firmę badawczą IDC, Linux jest najszybciej rozwijającym się systemem operacyjnym dla serwerów.

http://www.ibm.com

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top