III edycja projektu Postawy Pracownicze

Wartość, jaką jest pracownik i jego nastawienie do wykonywanych obowiązków oraz samego miejsca pracy jest bezdyskusyjna. Stwierdzenie wydaje się oczywiste jednak kiedy przychodzi do części praktycznej, czyli analizy działań podejmowanych celem budowania właściwych postaw pracowników, sytuacja wygląda już zupełnie inaczej – niestety gorzej.

Odpowiedzią na stan rozbieżności jest III edycja projektu konferencyjno – badawczego Postawy Pracownicze. Projekt składa się z następujących działań: badanie, raport, konferencja i warsztaty i jest realizowany przez Portal wiedzy dla postawy-pracowniczebiznesu – Nowoczesna Firma we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania, która wspólnie z Great Place to Work Institute Polska odpowiada za część projektu dotyczącą przygotowania i realizacji badań oraz analizy wyników zawarte w przygotowanym po konferencji raporcie.

III edycja Projektu Postawy Pracownicze odbędzie się w dniach 2 – 3 lutego 2009, w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.

Najbliższej edycji projektu przyświeca hasło: „Działaj – Buduj – Zmieniaj”. Tytuł tej edycji nie jest przypadkowy. Praktyka, czyli działania podejmowane celem budowania postaw pracowników są słabą stroną polskich organizacji. Stąd właśnie cel trzeciej edycji – pokazanie praktycznych rozwiązań, które mogą stać się inspiracją i wskazówką do tworzenia rozwiązań we własnych organizacjach. Poprzez przygotowane case study zaprezentowane zostaną najciekawsze i skuteczne działania, podejmowane przez firmy, celem budowy lub zmian postaw pracowniczych. Do udziału w konferencji zaproszenie przyjęli również znani eksperci: Prof. Witold Orłowski z PricewaterhouseCoopers, który swoim wystąpieniem otworzy konferencję oraz John J. Scherer z Patways – światowej sławy ekspert w dziedzinie przywództwa i rozwoju indywidualnego, który poprowadzi wystąpienie: Wyzwanie Przywództwa: Jak w pełni zaangażować ludzi w „czasach turbulencji’?

Trzecia edycja podejmie próbę odpowiedzi na pytania:

  • Czy firmy w Polsce w sposób zaplanowany podejmują działania mające na celu kształtowanie odpowiednich postaw pracowniczych?
  • Jakie narzędzia budują jakie postawy i czy efekty tych działań możemy zaplanować?
  • Co tak naprawdę buduje postawy w życiu zawodowym?
  • Kto, obok działu HR, jest jeszcze zaangażowany w budowanie postaw pracowników?
  • Czy kultura organizacji może być narzędziem, które w sposób trwały buduje postawy pracowników?
  • Czy globalny kryzys wpływa na zmiany postaw pracowników i metody zarządzania ludźmi?

Adresatami projektu i raportu podsumowującego badania jest kadra zarządzająca oraz dyrektorzy personalni dużych i średnich przedsiębiorstw odpowiedzialni za zarządzanie kapitałem ludzkim, rozwój i szkolenie personelu.

Poznanie czynników kształtujących postawy pracownicze pozwoli uczestnikom konferencji budować pożądane postawy, wydobywać najlepsze cechy pracowników, budować ich zaangażowanie i przekładać tą wiedzę na wymierne korzyści biznesowe.

Więcej o projekcie na stronie www.postawy.nf.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top