Interia i Polsat: strategiczna współpraca

Portal INTERIA.PL podpisał pakiet umów z Telewizją Polsat S.A. , dotyczących szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy obiema firmami w dziedzinie przedsięwzięć multimedialnych z udziałem Internetu.

Na podstawie umowy ramowej portal stał się głównym internetowym partnerem Telewizji Polsat oraz zyskał pierwszeństwo w obsłudze projektów Polsatu wykorzystujących Internet, a w niektórych przypadkach wyłączność. INTERIA.PL zaprojektuje, wykona i zapewni hosting dla głównego serwisu internetowego stacji Polsat, serwisów innych spółek Grupy Polsat oraz dla serwisów specjalnych, dedykowanych poszczególnym pozycjom programowym. Serwisy te powstawać będą na podstawie odrębnych porozumień wykonawczych do umowy.

Zgodnie z postanowieniami umowy całkowity przychód uzyskany z usług będących jej przedmiotem będzie podlegał podziałowi pomiędzy INTERIA.PL oraz Telewizję Polsat. W ramach wynagrodzenia za usługi portal uczestniczyć będzie w przychodach z ruchu na należącym do Polsatu numerze dostępowym do Internetu. Numer dla połączeń w systemie dial-up, który Polsat zamierza uruchomić w najbliższym czasie, umożliwiać będzie użytkownikom łączenie się z siecią, a także m.in. swobodny dostęp do płatnej części serwisów dedykowanych poszczególnym pozycjom programowym Polsatu.

INTERIA.PL będzie także jedynym partnerem Polsatu, posiadającym prawo do sprzedaży powierzchni reklamowej w tworzonych dla Telewizji Polsat serwisach i osiągającym przychody z tytułu pośrednictwa.

Kooperacja pomiędzy partnerami dotyczyć będzie również projektów, obejmujących technologie SMS, MMS i WAP. Umowa ramowa przewiduje także współpracę programową, w ramach której INTERIA.PL przygotowywać i dostarczać będzie treści do wykorzystania w programach pojawiających się na antenie Polsatu oraz w serwisach internetowych tworzonych dla stacji telewizyjnej.

Na podstawie odrębnych umów w INTERIA.PL pojawią się serwisy poświęcone kolejnym edycjom sztandarowych pozycji programowych Polsatu: Baru i Idola. Podobnie jak w latach poprzednich, INTERIA.PL uruchomi rozbudowane serwisy tych audycji, tym razem także w wersji dla abonentów telefonii komórkowej (WAP). Kodowane części powyższych serwisów dostępne będą bezpłatnie dla użytkowników korzystających z numeru dostępowego INTERIA.PL.

http://www.interia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top