INTERIA.PL w górę po kampanii

Przeprowadzona w październiku i listopadzie ubiegłego
roku kampania promocyjna portalu INTERIA.PL osiągnęła zamierzone cele.

Kampania kierowana była do użytkowników Internetu w wieku od 15 do 25 lat. Jej podstawowymi celami, oprócz wzmocnienia świadomości marki portalu i wzrostu oglądalności, była promocja rozbudowanych i zmodernizowanych usług – bezpłatnej poczty i Centrum Wyszukiwania.

Według badania NetTrack, prowadzonego przez niezależny instytut
SMG/KRC, od września do listopada ubiegłego roku oglądalność portalu w ujęciu tygodniowym wzrosła o blisko połowę, z 11,5% do 17%.
Liczba deklarujących korzystanie z INTERIA.PL w ciągu ostatniego miesiąca zwiększyła się w tym okresie z 21,8% do 27,1%, czyli o blisko jedną czwartą.

Wewnętrzny monitoring oglądalności portalu w październiku i listopadzie wykazał wzrost liczby wyświetlonych stron centrum wyszukiwania o około 50% i liczby odwiedzin o ponad jedną trzecią. Podobnie kształtowały się wskaźniki dla systemu kont pocztowych INTERIA.PL, a liczba kont założonych w portalu w październiku i listopadzie 2001 r. wyniosła 207 tys. i była o ponad 90% wyższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dla porównania, wzrost oglądalności całego portalu od września do listopada wyniósł 20,7% i zaowocował oglądalnością rzędu 210 mln odsłon.

W badaniach przeprowadzonych po zakończeniu kampanii znajomość reklam INTERIA.PL zadeklarowało blisko 3/4 respondentów. Kampania została także dobrze oceniona. Odsetek odbierających kampanię pozytywnie i bardzo pozytywnie był ponad trzykrotnie wyższy niż oceniających negatywnie. Po zobaczeniu reklam chęć korzystania z portalu częściej niż dotychczas zadeklarowała jedna piąta wszystkich badanych, chcących korzystać rzadziej było blisko sześciokrotnie mniej.

W kampanii wykorzystano reklamę zewnętrzną, radio, prasę oraz Internet. Wykorzystane nośniki outdoor to billboardy, supersite’y oraz plakaty w szkołach, na uczelniach i w kawiarenkach internetowych.

Reklama prasowa objęła ogłoszenia reklamowe w 13 tytułach, m.in. w magazynach Chip, Forma, Gentleman, Machina, Internet, WWW, PCWK, Wprost. Kampania radiowa prowadzona była na antenie stacji RMF FM i Blue FM.

http://www.interia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry