Internet Group S.A. ma nowego Prezesa

Rada Nadzorcza Spółki odwołała Józefa Jędrzejczyka, który do tej pory pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Jerzego Kardaszewicza. Nowym Prezesem Zarządu Internet Group S.A. został Ryszard Wojciechowski, który dotychczas kierował Spółkami Grupy Kapitałowej CR Media Consulting S.A. Do Zarządu powołano również Rafała Rześnego – dotychczasowego dyrektora finansowego grupy CR Media Consulting, wcześniej dyrektora finansowego holdingu ITI.
Ryszard Wojciechowski kieruje CR Media od początku jej istnienia. W tym czasie z 3 osobowej firmy, spółka przekształciła się w liczącą się na rynku grupę mediową. Przeprowadzona w kwietniu oferta publiczna nowych akcji Internet Group S.A. była częścią transakcji połączenia tej spółki z CR Media Consulting S.A. Fuzja ta otwiera nowy rozdział w rozwoju obu spółek. Ma ona na celu zwiększenie skali działania, wykorzystanie efektów synergii oraz rozwinięcie działalności w nowych segmentach rynku. Głównymi filarami działalności Spółki po połączeniu będą: Platforma biznesowa, Platforma mediowa, E-marketing i M-marketing oraz Media on-line.

„Dzisiejsze Internet Group to zupełnie nowa jakość. Firma, która nie ogranicza swojej działalności tylko do rynku telekomunikacyjnego, rozszerzając zakres swoich kompetencji również na rynek mediów i reklamy. Nasza oferta ma być połączeniem możliwości telekomunikacyjnych z mediami, co pozwoli dostarczać klientom narzędzi umożliwiających dotarcie z przekazem marketingowym do konkretnych konsumentów.– mówi Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu Internet Group S.A.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top