Introl. Informatyzacja unijnie wspomagana

Introl Sp. z o.o. , dostawca na rynku automatyki przemysłowej, inwestuje w informatyzację korzystając z funduszy unijnych. Firmie udało się uzyskać dotacje z dwóch różnych programów pomocowych: PHARE 2001 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych i PHARE 2000 Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw. Przyznane środki spółka przeznaczy na zakup licencji i usług związanych z wdrożeniem systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP Impuls BPSC.

Przykład Introlu pokazuje, że każda działająca solidnie, wiarygodna ekonomicznie i rynkowo oraz inwestująca w swój rozwój firma ma możliwość uzyskania wsparcia z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Oferta spółki obejmuje pojedyncze, czasami bardzo specjalistyczne pomiary technologiczne oraz kompletne rozbudowane systemy sterowania lub zbierania danych. Towarzyszą temu usługi projektowania, kompletacji dostaw, montażu, uruchomienia oraz serwisu urządzeń automatyki i urządzeń elektrycznych. Firma obsługuje przedsiębiorstwa z branży energetycznej, górnictwa, ciepłownictwa, przemysłu chemicznego i spożywczego. Dzięki znikomemu poziomowi reklamacji i wysokiej jakości usług osiągnęła czołową pozycję na rynku automatyki przemysłowej w Polsce.

Decydując się na zastąpienie dotychczas funkcjonujących systemów nowym zaawansowanym rozwiązaniem informatycznym, Introl miał na celu pełną integrację informacji w obrębie całego przedsiębiorstwa. Szukano rozwiązania przygotowanego do pracy w strukturach wieloodziałowych, co pozwoliłoby objąć wdrożeniem centralę spółki w Katowicach i oddziały rozsiane po całej Polsce. Szczególny nacisk firma kładła na informatyzację kluczowych dla spółki procesów sprzedaży, obsługi serwisowej i gospodarki magazynowej. System miał usprawnić współpracę z rzeszą ponad 11000 klientów i wspomóc działania związane z pozyskiwaniem nowych.

Decyzja o podjęciu starań o dofinansowanie planowanych inwestycji z funduszy unijnych zapadała w trakcie rozmów z wybranym dostawcą systemu – firmą BPSC. Producent systemu Impuls BPSC współpracował już z kilkoma firmami, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, posiadał także akredytację PARP niezbędną przy wykonywaniu usług współfinansowanych z programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki temu klienci firmy BPSC mogli liczyć na refundację do 60% kosztów świadczonych przez nią usług wdrożeniowych.
Przygotowanie wniosku o dotację oraz nadzór nad jego prawidłowym złożeniem, a także przygotowanie dokumentacji związanej z wypłatą przyznanej dotacji, zdecydowano się powierzyć zewnętrznemu doradcy, który współpracował już z BPSC i jej klientami. – Już na początku uznaliśmy, że Introl ma spore szanse na uzyskanie dotacji unijnych. Realizowany projekt, polegający na wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, należał do typowych projektów dotowanych z funduszy PHARE w ramach programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw. Podobnie rzecz miała się w przypadku zakupu licencji systemu – mówi Piotr Kościukiewicz, doradca współpracujący z Introlem.

http://www.bpsc.com.pl

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry