Jak rozliczać wydatki na reklamę na Facebooku? [artykuł ekspercki]

Jak prawidłowo rozliczyć wydatki poniesione na reklamę w serwisie Facebook? Zapytaliśmy ekspertów z inFakt.pl o czytelne wyjaśnienie tego procesu.

Jak rozliczać wydatki na reklamę na Facebooku? [artykuł ekspercki] 1Przedsiębiorcy, którzy kupują reklamy w serwisie Facebook nabywają usługę elektroniczną od zagranicznej firmy. Wówczas przepisy przewidują obowiązek rozliczenia podatku VAT przez nabywcę, a nie sprzedawcę usługi, jak w przypadku transakcji krajowych. W jaki sposób rozliczyć zakup reklam Facebook Ads?

Reklamy Facebook Ads to import usług

Import usług jest specyficzną transakcją, ponieważ przyjmuje się, że w jej przypadku miejscem świadczenia usługi jest kraj siedziby nabywcy. W związku z tym, na nabywcy usługi leży obowiązek rozliczenia podatku VAT. W przypadku Facebooka, rodzi to zarówno konieczność dokonania zgłoszenia jako podatnik VAT-UE, jak i opodatkowania zakupionych usług w Polsce stawką VAT wynoszącą 23 proc. (za pomocą faktur wewnętrznych). W przypadku VAT-owców transakcja jest jednak neutralna z punktu widzenia VAT-u (ta kwestia jest opisana poniżej).

Nabywca reklam Facebooka musi dysponować europejskim identyfikatorem VAT

Przedsiębiorcy z Polski są zazwyczaj obsługiwani przez oddział Facebooka z siedzibą w Irlandii. W związku z tym, że Irlandia to kraj należący do Unii Europejskiej, przed wykupieniem pierwszej reklamy Facebooka, przedsiębiorca powinien zarejestrować się jako czynny podatnik VAT-UE. Jest to konieczne do tego, by otrzymać europejski identyfikator podatnika VAT (określany czasem jako NIP-UE), który w przypadku firm z Polski składa się po prostu z NIP-u poprzedzonego przedrostkiem „PL”. Numer ten należy podać w systemie rozliczeniowym serwisu Facebooka, aby móc prawidłowo rozliczać transakcje.

Rejestracja jako czynny podatnik VAT-UE dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy są krajowymi VAT-owcami, jak i tych, którzy są zwolnieni z podatku VAT. Warto pamiętać, że dokonanie zgłoszenia VAT-UE przez przedsiębiorcę, który jest zwolniony z podatku VAT, służy tylko do rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych i nie rodzi żadnych innych konsekwencji (np. utraty zwolnienia).

Rejestracji jako czynny podatnik VAT-UE dokonuje się na formularzu VAT-R. VAT-owcy składają aktualizację formularza, a przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT – zgłoszenie. Oczywiście, rejestracji VAT-UE można dokonać na początku działalności. Jeżeli przedsiębiorca tylko kupuje usługi z innych krajów Unii, rejestracja nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi formalnościami (zakup usług nie oznacza konieczności składania deklaracji VAT-UE).

Pamiętajmy o podaniu prawidłowych danych firmy

Przed uruchomieniem pierwszej kampanii w serwisie Facebook.com, konieczne jest podanie numeru karty kredytowej lub danych konta PayPal. Należy pamiętać, by wcześniej ustawić język serwisu Facebook.com jako język polski.
Aby mieć pewność, że przedsiębiorca otrzyma odpowiednie faktury za kampanie reklamowe na Facebooku, powinien wejść do „Menedżera reklamy”, a następnie sprawdzić, czy:

  • w ustawieniach konta przy opcji „Czy kupujesz Reklamy Facebooka dla celów biznesowych?” jest zaznaczona opcja „Tak”,
  • dane firmowe (adres, nazwa, itp.) są podane prawidłowo,
  • w polu „Europejski identyfikator płatnika VAT” jest podany numer NIP przedsiębiorcy z przedrostkiem „PL”.

Czym charakteryzują się faktury od Facebooka?

Faktury dla polskich przedsiębiorców są wystawiane przez siedzibę serwisu Facebook w Irlandii. Faktury, pozbawione stawki i kwoty VAT, opiewają zazwyczaj na kwoty w dolarach lub euro i są wystawiane po każdym obciążeniu karty kredytowej. Każdy z dokumentów należy wydrukować i przekazać do biura rachunkowego lub samodzielnie zaksięgować. Faktury drukuje się z panelu historii płatności.

Kwota w obcej walucie widniejąca na fakturze jest przeliczana na złotówki wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury. Ta suma staje się kosztem podatkowym.

Fakturę wewnętrzną można wystawiać do każdej faktury za Facebook Ads lub zbiorczo

Na zaksięgowaniu faktury od Facebooka formalności niestety nie kończą się, przy czym pozostałe czynności dokonują już księgowi obsługujący daną firmę. Niniejszy akapit dotyczy więc zwłaszcza przedsiębiorców, którzy prowadzą księgowość samodzielnie, aczkolwiek każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość jak działa opisany mechanizm.
W przypadku importu usług, do celów rozliczenia podatku VAT, przedsiębiorca ma obowiązek udokumentować transakcję dodatkowo za pomocą faktury wewnętrznej (oprócz zwykłej faktury Facebooka). Można to zrobić na jeden z dwóch sposobów:

  • wystawiać faktury wewnętrzne osobno do każdej faktury wystawionej przez serwis Facebook,
  • wystawić jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną w ostatnim dniu miesiąca z wyszczególnionymi wszystkimi fakturami wystawionymi przez serwis Facebook w danym miesiącu.

Faktura wewnętrzna ma wygląd zbliżony do zwykłej faktury VAT. W istocie widnieją na niej te same dane, co na fakturze kosztowej od Facebooka, przy czym kwota jest powiększona o VAT. Ponadto, dokument funkcjonuje tylko w jednej wersji (w przypadku faktury VAT są dwie wersje – oryginał i kopia).

VAT-owcy ujmują fakturę wewnętrzną zarówno w rejestrze sprzedaży VAT, jak i w rejestrze zakupów VAT. Oznacza to, że w deklaracji VAT-7, kwota VAT-u z tej faktury figuruje w podatku należnym i w podatku naliczonym – jest neutralna podatkowo (nie trzeba wpłacać dodatkowej kwoty podatku). Firmy, które nie są podatnikami VAT muszą jednak zapłacić podatek (ich sytuacja opisana jest w ostatnim akapicie).

Import usług należy wykazać w deklaracji VAT

Przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami, muszą wpisać zakupione reklamy Facebook Ads do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W części dotyczącej podatku należnego, należy wpisać je do pozycji „Import usług”, a w części dotyczącej podatku naliczonego w pozycji „Nabycie towarów i usług pozostałych”.

Warto jednak pamiętać, że mimo konieczności rejestracji jako podatnik VAT-UE, nabycie usług z innego kraju Unii nie rodzi konieczności składania deklaracji podsumowującej VAT-UE. Deklarację tę składają jednak m.in. te firmy, które świadczą usługi dla odbiorców z innych krajów unijnych.

Rozliczanie reklam Facebooka, a zwolnienie z VAT

Niestety, firmy korzystające ze zwolnienia z VAT ponoszą dodatkowe koszty nabywając usługi poza Polską. Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, mają bowiem obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w taki sam sposób, jak opisany powyżej, ale nie mają prawa do odliczeń VAT-u.

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie ujmują importu usług w deklaracji VAT-7(K), ponieważ jej nie składają. W tym celu muszą złożyć specjalną deklarację VAT-9M, w której wykazuje się wysokość należnego podatku VAT wynikającego z importu usług. Tę deklarację należy złożyć do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (jest to także termin zapłaty podatku). Warto jednak pamiętać, że dla przedsiębiorcy zwolnionego z VAT, podatek zapłacony w związku z importem usług może stanowić koszt uzyskania przychodu.

autor: Sebastian Bobrowski (inFakt)

Wpisy promowane

Wydarzenia

Kampania "To jest Twój biznes"
01.12.2022 - 31.01.2023
Program społeczny TOP Women w e-biznesie
15.01.2023
Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry