Jak założyć firmę transportową? Koszty, opodatkowanie i wymagane dokumenty

Transport warunkuje rozwój większości branż, dlatego też, pomimo sporej już liczby firm transportowych działających na rynku, zapotrzebowanie na przewóz ładunków ciągle rośnie. Oczywiście da się także słyszeć głosy, że obecnie jest to działalność nieopłacalna, a inwestycja w firmę transportową to zły pomysł. Przesył towarów, szczególnie drogą lądową, to jest z wykorzystaniem pojazdów samochodowych, wymaga coraz większej ilości operatorów. Założenie własnej firmy logistycznej może okazać się całkiem intratną lokatą kapitału. Zanim jednak przystąpi się do działania warto zgromadzić szereg informacji dotyczących wymogów, kosztów oraz innych istotnych spraw, jakie należy uwzględnić przy zakładaniu firmy transportowej.

Firma transportowa
Firma transportowa

Założenie firmy transportowej – jak zacząć?

Planując założenie przedsiębiorstwa przewozowego należy szczegółowo określić zakres jego działalności. Jednym z wariantów jest świadczenie usług polegających na pośrednictwie w transporcie ładunków. W takim wypadku, jeżeli zadania przewozowe realizowane są pojazdami samochodowymi, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, to wymagane licencje oraz zezwolenia nie dotyczą tego typu przedsiębiorstwa. Wystarczy więc jedynie otworzyć działalność gospodarczą i dokonać specyfikacji mających być świadczonych usług.

Przy zakładaniu działalności trzeba więc wybrać odpowiedni kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Punkty PKD, które dotyczą transportu drogowego towarów, to: 49.41.Z a i b, 52.29.C, 52.24.A, 52.24.B oraz 52.24.C. Decydując się na rozpoczęcie działalności transportowej należy dobrze rozważyć formę jej prowadzenia. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jej rejestracja jest niezwykle prosta. Procedura realizowana jest poprzez CEIDG (Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej). W Polsce, poza formą jednoosobową, można również prowadzić spółkę cywilną lub spółkę handlową, których działanie określone są przez przepisy prawa. Wybierając spółkę handlową (osobową lub kapitałową) rejestracji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w sądzie właściwym do miejsca tworzenia spółki. Formularze oraz dokumenty wymagane do założenia spółki znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Koszty, które trzeba uwzględnić

Założenie firmy transportowej wymaga odpowiedniego przygotowania oraz zabezpieczenia finansowego. Sytuacja finansowa osoby otwierającej działalność transportową powinna zapewniać, że świadczone usługi logistyczne w transporcie drogowym nie będą zagrożone ze względu na brak zabezpieczenia kapitałowego. Wysokość tego typu ochrony powinna być oczywiście adekwatna do rozmiarów spółki, jednakże nie mniejsza niż kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Taki wkład gwarantuje bezpieczeństwo, jakiego wymaga firma transportowa. Koszty inne, które również należy założyć związane są z zakupem samochodów przeznaczonych do transportu drogowego. Pojazdy samochodowe to główne narzędzie świadczenia usług w przewozach towarów, dlatego są one niezbędne w prowadzeniu przedsiębiorstwa przesyłu towarów. Własna firma transportowa jest inwestycją wymagającą sporych nakładów finansowych.

Jak założyć firmę transportową? Koszty, opodatkowanie i wymagane dokumenty 1

Otwarcie firmy transportowej – wymagane dokumenty

Zarówno transport towarów, jak i pośrednictwo w przewozie ładunków podlega regulacjom prawnym, dlatego też założenie firmy transportowej wymaga posiadania konkretnych licencji, zezwoleń oraz certyfikatów. Podstawowym dokumentem, jaki uzyskać musi przedsiębiorca zakładający jednostkę przewozową jest certyfikat kompetencji zawodowych. Brat tego dokumentu może skutkować karą w wysokości kilku tysięcy złotych.

W celu założenia firmy transportowej można skorzystać z alternatywy, jaką jest użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych przez podmiot do tego uprawniony poprzez podpisanie specjalnej umowy. Ten dokument konieczny jest nie tylko w przypadku świadczenia usług na przewóz towarów, ale także kiedy przedsiębiorstwo będzie jedynie pośrednikiem w przewozie ładunków.

Licencja wspólnotowa albo licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy transporcie ładunków to kolejne dokumenty jakie przedsiębiorca musi posiadać zakładając firmę transportową. Bardzo ważnym dokumentem jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uzyskiwane w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD). Zezwolenie to wydawane jest po uprzednim spełnieniu wszystkich warunków.

Przedsiębiorca musi posiadać stałą i rzeczywistą siedzibę do prowadzenia działalności oraz posiadać środki finansowe, które zagwarantują płynność prosperowania firmy. Zakładający działalność przewozową nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, ochronie środowiska czy przeciwko wiarygodności dokumentów. Na taką osobę nie może być także nałożony zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Doskonała reputacja jest bardzo istotna w przypadku podmiotu, któremu powierzane będą dobra innych osób.

Warto również rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy przy uzyskiwaniu licencji transportowych. Taką ofertę możemy znaleźć na stronie: https://www.licencjetransportowe.com/

Wybór formy opodatkowania dla firmy transportowej

Wybierając typ działalności inwestor określić musi także formę regulowania należności podatkowych. Dostępne są następujące warianty opodatkowania firmy:

  • zasady ogólne – najlepszy wariant opodatkowania w przypadku, kiedy firma nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Wysokość opłacanego podatku będzie wynosiła 18% (w przypadku przekroczenia pierwszego progu wzrośnie do 32%). Zasady ogólne uprawniają przedsiębiorcę do korzystania z ulg przewidzianych przez ustawę.
  • podatek liniowy – korzystając z tej opcji przedsiębiorca nie ma prawa do korzystania z przywilejów. Wartością tego typu opodatkowania jest jego stała wysokość na poziomie 19%.
  • ryczałt – sposób ten polega na stałym poziomie opodatkowania przewozu towarów w wysokości 5,5%. Inwestor musi jednak opodatkować przychody bez możliwości pomniejszania dochodu o koszty jego uzyskania.

Firma transportowa, której plan nie wykazuje możliwości przekroczenia obrotów przedsiębiorstwa powyżej 150 000 złotych, ma prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT. Jeżeli nastąpiłoby przekroczenie tej kwoty podatnik jest zobowiązany zarejestrować się jako płatnik VAT. Wariant opodatkowania przedsiębiorstwa transportowego z wykorzystaniem karty podatkowej jest niemożliwy.

Jak założyć firmę transportową? Koszty, opodatkowanie i wymagane dokumenty 2

Jaki lokal dla firmy transportowej?

Prowadzenie firmy transportowej wymaga posiadania lokalu do realizacji założeń wynikających z działalności. Warunek ten określają także przepisy, a konkretnie Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku. Siedziba musi być stała oraz rzeczywista. Ma być również wyposażona w bazę eksploatacyjną. Centrala przedsiębiorstwa transportowego musi posiadać sprzęt oraz urządzenia techniczne konieczne do płynnego i ciągłego prowadzenia działań przewozowych.

Baza eksploatacyjna musi także zapewniać miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych wykonujących przewóz ładunków, miejsce do realizacji załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków oraz przestrzeń do naprawy lub konserwacji pojazdów. Oczywistym jest, że obiekty, w których mieścić się będzie firma muszą zapewniać bezpieczeństwo pracownikom i być zgodne z prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi oraz BHP.

A może kupno gotowej spółki z licencją transportową?

Zakładanie firmy transportowej wymaga uzyskania kompletu dokumentów oraz spełnienia wszystkich wymogów formalnych, co zająć może sporo czasu. Istnieje jednak doskonała alternatywa pozwalająca na niemal natychmiastowe rozpoczęcie działalności. Możliwość taką dają gotowe spółki na sprzedaż (np. https://www.licencjetransportowe.com/gotowe-spolki.html) .

Zakup spółki to opcja, która wszystkie formalności sprowadza do minimum. Spółki oferowane na sprzedaż są czystymi podmiotami gospodarczymi, bez jakiejkolwiek historii. Wszystkie formalne wymagania konieczne do prowadzenia działalności są spełnione. Podmioty te posiadają KRS, NIP, REGON oraz niezbędne licencje i pozwolenia. Dokumentem sprzedaży jest umowa notarialna. Różnego rodzaju spółki transportowe, w tym spółki z o.o. na sprzedaż to najszybsza opcja do wkroczenia w biznes transportowy.

Wpisy promowane

  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...
  • Ezoteryka a karty Tarota
    Stawianie Tarota to praktyka, którą wykorzystuje bardzo wiele osób. Jest to jeden ze sposobów, który umożliwia sprawdzenie tego co nas ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry