Jaka jest rzeczywista sytuacja WP

9 kwietnia Sąd Rejonowy w Gdańsku, na podstawie wniosku złożonego 28 lutego 2004 przez prezesa zarządu pana Marka Borzestowskiego, wydał decyzję o upadłości Wirtualnej Polski w drodze likwidacji jej majątku. 27 kwietnia Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał decyzje zmieniającą: w Wirtualnej Polsce powstała możliwość zawarcia układu z wierzycielami, który pozwoli na spłacenie wierzytelności w 100% oraz dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Propozycje układowe zostały złożone przez Jacka Kawalca i Macieja Grabskiego, będących także wierzycielami Spółki. 11 maja 2004 w Monitorze Sądowym ukazało się ogłoszenie skierowane do wierzycieli Wirtualnej Polski o zgłaszanie wierzytelności.

Do dzisiaj nie zostały zgłoszone żadne inne propozycje układowe. W aktualnej sytuacji prawnej nie jest możliwa sprzedaż przedsiębiorstwa, dalsze losy spółki są podyktowane przebiegiem postępowania układowego. Ze względu na istnienie uzasadnionych podejrzeń o działanie przez prezesa Zarządu na szkodę Spółki i złożenia przez niego w postępowaniu upadłościowym oświadczenia o niemożności zawarcia układu i dalszego funkcjonowania portalu, Sąd odebrał zarządowi prawo zarządzania majątkiem Spółki. Na zarządcę Sąd wyznaczył pana Wojciecha Regułę. Kolejnym krokiem będzie zwołanie zgromadzenia wierzycieli, które zdecyduje o przyjęciu układu. Cały proces jest przewidywalny w czasie i powinien się zamknąć do końca września 2004.

Jacek Kawalec i Maciej Grabski: „Aktualna sytuacja spółki nie budzi obaw: przedsiębiorstwo funkcjonuje normalnie, stan zatrudnienia jest utrzymywany a statystyki portalu utrzymują się na wysokim poziomie. Wysokość przychodów jest niewiele niższa od planowanych. Oczywiście liczymy na utrzymanie dobrych relacji handlowych jakie mamy ze swoimi partnerami, to jest podstawą utrzymania portalu w dobrej kondycji. Mamy nadzieję, że się nie zawiedziemy.”

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top