Jakie postępy w rozmowach o nowym składzie PBI?

Kryteria, według których zostaną przyjęci kolejni właściciele PBI oraz przedstawione warunki finansowe, dotyczące objęcia udziałów w spółce  okazały się atrakcyjne dla mniej niż połowy podmiotów zgłaszających swój akces.

Gotowość do dalszych rozmów potwierdziło 8 podmiotów, spośród tych, które odpowiedziały na propozycję właścicieli PBI, związaną rozszerzeniem grona udziałowców spółki. Obecnie trwają rozmowy finalizujące proces od strony formalnej.

Przypomnijmy, że w maju Polskie Badania Internetu informowały o zgłoszeniu się 20 podmiotów, zainteresowanych poszerzeniem grona wspólników. Ze względu na liczbę chętnych do objęcia udziałów, PBI uzgodniło też kryteria, według których mieli zostać przyjęci kolejni udziałowcy (kryteria: link).

Wydawnictwo Presspublica – jeden z obecnych właścicieli PBI – wycofało swoje udziały w spółce, jednocześnie deklarując pełne wsparcie i zaangażowanie w aktywności PBI. Decyzja taka została podjęta w pełnym porozumieniu z pozostałymi właścicielami spółki. Presspublica zapowiedziała, że nadal będzie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu standardu badania polskiego internetu i zadeklarowała wsparcie dla działań PBI oraz chęć zasiadania w nowej, poszerzonej Radzie Badania.

W gestii udziałowców PBI leży między innymi: możliwość zgłaszania na bieżąco uwag metodologicznych na Prezydium Rady Badania, a w przypadku rekomendacji branży, dotyczącej organizacji przetargu – współtworzenie założeń do postępowań przetargowych.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry