K2 Internet publikuje prospekt emisyjny

K2 Internet S.A. – spółka marketingowo-technologiczna dnia 25 marca 2008 r. opublikowała prospekt emisyjny. K2 Internet S.A. na wielką skalę łączy w swojej ofercie rozwiązania technologiczne oraz reklamowe i kreatywne.
W ramach oferty publicznej oferowanych jest 330.000 akcji nowej emisji, które po rejestracji stanowić będą 16,3% spośród 2.030 tys. akcji tworzących kapitał zakładowy. Cena maksymalna, po jakiej będą przyjmowane deklaracje w procesie book-buildingu została ustalona na 40 zł.

K2 Internet S.A. należy do grona czołowych polskich firm marketingowo-technologicznych, dostarczających innowacyjne rozwiązania w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi Klienta, oraz reklamy on-line. K2 Internet jest laureatem wielu prestiżowych nagród, które od lat otrzymuje za realizację projektów interaktywnych dla swoich klientów, m.in. Złote Orły, Golden Drum Awards, Cresta Awards. Przyznane wyróżnienia to efekt strategii Spółki, zakładającej budowanie długotrwałych relacji pomiędzy markami, a ich klientami. W 2003 r. K2 Internet S.A. w rankingu Media i Marketing Polska została uznana za najbardziej kreatywną agencję interaktywną w Polsce, a w 2006 r. przez Impactora – za najbardziej podziwianą agencję interaktywną w Polsce.

„Celem działania spółki jest utrzymanie pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu w Polsce. Chcemy dalej umacniać naszą pozycję, rozwijać się w segmentach, na których jesteśmy obecni – sprzedaży i obsłudze on-line, reklamie on-line, marketingu mobilnym – oraz, przede wszystkim, rozwijać nowe usługi. Wierzę, że realizowana strategia, pomimo chwilowej dekoniunktury na rynku, przełoży się na korzystną wycenę Spółki i wysoką atrakcyjność akcji dla inwestorów.” – mówi Janusz Żebrowski, prezes Zarządu K2 Internet S.A.

Kapitał pozyskany z emisji nowych akcji pozwoli na budowę bardzo silnej i unikalnej w Polsce organizacji do realizacji dużych i innowacyjnych projektów interaktywnych w obszarze marketingu, sprzedaży oraz obsługi klientów. Szczegółowe informacje dotyczące emisji zawarte w prospekcie emisyjnym są dostępne na stronie Spółki: www.k2.pl oraz na stronie oferującego www.penetrator.com.pl.

W roku 2006 Spółka, jako jedyna w branży, otrzymała status „Microsoft Gold Certified Partner”, jako wyraz oceny kompetencji i zrealizowanych wdrożeń. Współpraca z Microsoft a także z RedDot (K2 Internet S.A. ma status Advanced Partner jednego z najlepszych dostawców systemów zarządzania treścią serwisów WWW) i innymi partnerami jest podstawą kompetencji technologicznych Spółki. Zrealizowane inwestycje we własne data center, partnerzy technologiczni oraz wykwalifikowany zespół pozwalają skutecznie konkurować w obszarach ważnych dla rozwoju Spółki nawet z wielokrotnie większymi firmami IT. Na działalność K2 Internet S.A. składają się dwa obszary kompetencyjne:
•    e-marketing – kompleksowa obsługa w zakresie marketingu w nowych mediach, w tym dedykowane rozwiązania informatyczne, które w oparciu o technologie firmy Microsoft oraz posiadaną infrastrukturę pozwalają na realizację krytycznych biznesowo projektów w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta on-line.
•    nowe media – ACR S.A., należący do grupy K2 Internet S.A., to niezależny dom mediowy wyspecjalizowany w mediach interaktywnych.
Rynek Polski, na którym działa K2 Internet S.A., znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Taki stan rzeczy potrwa jeszcze co najmniej kilka lat, tym bardziej, iż rynek ciągle znajduje się w początkowej fazie dojrzewania – przed fazą konsolidacji. Przykładowo: wzrost rynku reklamy on-line, do którego zalicza się rynek usług interaktywnych, na którym działa Spółka, w zeszłym roku zanotował w Polsce wzrost o ponad 40% (szacunki K2), a w 2006 r. aż o 55%. Tendencje w Europie Zachodniej i USA wskazują, że trend wzrostowy utrzyma się, a nowe media coraz bardziej będą zastępować tradycyjne.
Do głównych udziałowców K2 Internet S.A. należą założyciele firmy oraz fundusz venture capital bmp AG. Po pierwszych sześciu miesiącach   2007 r. przychody Spółki osiągnęły blisko 11 mln zł (wzrost o 69% rok do roku), natomiast zysk netto 0,7 mln zł (wzrost o 6%). Obecnie w Grupie K2 zatrudnienie pracowników i współpracowników sięga ponad 150 osób. Obok członków Zarządu do akcjonariuszy K2 Internet S.A. należą również pracownicy, gdyż to właśnie oni decydują o obliczu firmy.

www.K2.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top