Klapy przeciwpożarowe odcinające

Bardzo istotną rzeczą podczas budowy nowego obiektu jest montowanie niezawodnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ochrona przed ogniem ma priorytetowe znaczenie w przypadku budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, a także obiektów gastronomicznych, a projekt instalacji przeciwpożarowej powinien być uwzględniony już na wstępie budowy.

Klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe odcinające 1We wszystkich takich budowlach powinny znajdować się przewody wentylacyjne z zamontowanymi klapami odcinającymi oraz dodatkowo — z wentylatorami.

Wszystkie przewody wentylacyjne muszą mieć wysoką odporność na topienie się przy wysokiej temperaturze, ponieważ jest to jedna z częstszych dróg rozprzestrzeniania się pożaru. Najlepszym materiałem używanym do wykonania dróg wentylacyjnych jest stal nierdzewna, a wszelkie uszczelnienia i materiały izolacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, takich jak wełna skalna – która topi się w temperaturze powyżej 1000 stopni Celsjusza, płyta krzemianowo-wapienna i na przykład płyta silikatowo-cementowa.

Zadania klap przeciwpożarowych

Zamontowanie klap przeciwpożarowych, umieszczanych w instalacjach wentylacyjnych ma kluczowe znaczenie przeciwogniowe i przeciw dymne. Mają one za zadanie odcięcie strefy objętej lub zagrożonej pożarem od pomieszczeń, do których ogień jeszcze nie dotarł, a ich celem jest powstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się ognia, wzrostu temperatury i likwidacji zadymienia. Klapy automatycznie są zamykane w momencie zagrożenia pożarem, sygnał przekazują czujniki do urządzenia sterującego klapami, które zostają zamknięte, w sytuacji braku zagrożenia, klapy pozostają otwarte, w stanie gotowości.

Działanie klap odcinających

Klapy odcinające są przeznaczone do montażu w płaszczyznach poziomych, czyli ścianach, a także w płaszczyznach pionowych – w stropach. Można je umieszczać w takim materiale budowlanym jak beton, bloczki betonowe, ściany ceglane, o określonej grubości.

W zależności od rodzaju klapy posiadają różne mechanizmy wykrywające wysoką temperaturę. Może to być wyzwalacz termiczny lub siłowniki, a uruchamianie ich następuje po wykryciu przekroczenia określonej temperatury. W razie uruchomienia się klap, następuje odcięcie strefy zagrożonej pożarem, dymem lub innymi gazami, co zmniejsza rozprzestrzenienie się ognia i dymu w inne rejony budynku. Dzięki tej ochronie zwiększa się bezpieczeństwo przebywających w pomieszczeniach osób, a także czas potrzebny na ewakuację może się nieco wydłużyć.

Rodzaje klap przeciwpożarowych

Klapy odcinające produkowane są w różnych kształtach, a dobór odpowiedniego jest zależny od potrzeb danego obiektu, a także zbudowanej drogi wentylacyjnej. Mogą mieć przekrój prostokątny, kwadratowy oraz okrągły, ich wymiary są dopasowywane do szerokości przewodów wentylacyjnych o standardowych przekrojach. W razie innych wymiarów można zamówić klapy odcinające indywidualnie – główną zasadą jest montowanie wszystkich elementów instalacji przeciwpożarowej pochodzącej od jednego producenta, gdyż ułatwia to montaż oraz konserwację.

Jednym z najczęściej produkowanych typów klap są klapy prostokątne z jedno-płaszczyznową przegrodą odcinającą.
Jej korpus wykonuje się ze stalowej blachy, przegrodę z ognioodpornej płyty. Mechanizm elektroniczny zamontowany jest poza przegrodą, w razie awarii lub okresowej kontroli w łatwo dostępnym miejscu.

Przykładowe modele klap odcinających:

  • okrągłe — typ KTS, przeznaczone do zamontowania w drogach wentylacyjnych jako przegrody odcinające ogień i gazy od strefy objętej pożarem. Są to klapy symetryczne, przeznaczone do umocowania pionowego i poziomego. W warunkach normalnych ich wlot jest otwarty. Mogą być zainstalowane w każdym materiale budowlanym, także w ścianach kartonowo-gipsowych. Ich zadaniem jest zatrzymanie pożaru, dymu i ograniczenie temperatury,
  • prostokątne – typ KPO 120-S i KPO 120-E, służą do instalowania w kanałach wentylacyjnych jako przegrody odcinające obszar objęty pożarem. Ich szczelność ogniowa, przeciwdymna i termiczna wynosi 120 minut. Można je montować w każdym materiale budowlanym, również w ściankach gipsowo-kartonowych, w pozycjach pionowych i poziomych.

Montowanie klap odcinających wraz z wentylatorami jest również jednym z zabezpieczeń przed ogniem i dymem dróg ewakuacyjnych, gdyż klapy odcinają całą sekcję, a wentylatory pracując z większą mocą, skutecznie usuną dym, umożliwiając przebywającym tam ludziom drogę ucieczki.

Wszystkie klapy przeciwpożarowe, montowane w budynkach i innych obiektach użytkowanych przez ludzi posiadają stosowne certyfikaty i zalecenia okresowych kontroli technicznych.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry