Kolejny dobry kwartał INTERIA.PL

Opublikowano: 3 maja 2006. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

W I kwartale 2006 roku INTERIA.PL wypracowała zysk netto w wysokości 1 161 000 zł, wynika z raportu kwartalnego, opublikowanego przez spółkę 28 kwietnia. Przed rokiem, w analogicznym okresie, portal osiągnął zysk na poziomie 110 000 zł.

Spółka zamknęła I kwartał 2006 roku przychodami w wysokości 11 048 000 zł. Ich dynamika w stosunku do I kwartału ubiegłego roku wyniosła 59,2%. Jeszcze większą dynamikę odnotowała sprzedaż reklamy internetowej, z której przychody gotówkowe były w analizowanym okresie o 74,3% wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Co warte podkreślenia, coraz bardziej istotny udział w przychodach gotówkowych spółki stanowią źródła alternatywne dla reklamy: działalność e-commerce, sprzedaż autorskich technologii i systemów, usługi komunikacyjne oraz produkcja witryn internetowych.

– Dobre wyniki, osiągnięte w pierwszym kwartale br., uznawanym w branży za słabszy okres, bardzo nas cieszą i dobrze rokują na przyszłość, zwłaszcza, że udaje się nam kontynuować politykę dywersyfikacji źródeł przychodów, która przynosi konkretne efekty – wyjaśnia Jacek Pasławski, prezes zarządu INTERIA.PL. – Gdy spojrzymy na utrzymujący kilkudziesięcioprocentową dynamikę wzrostową rynek reklamy internetowej, dobrą koniunkturę gospodarczą w kraju i dynamiczny rozwój polskiego rynku internetowego, perspektywa wyników dla 2006 roku jest bardzo obiecująca – dodaje.

W I kwartale 2006 roku polepszyła się rentowność sprzedaży, która wyniosła 8,8% w stosunku do 1,5% w I kwartale 2005 roku. Wskaźnik rentowności operacyjnej ukształtował się na poziomie 10,2%, w odniesieniu do 1,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

www.interia.pl

Hanna LaskowskaKolejny dobry kwartał INTERIA.PL

Podziel się!

O autorze

hania