Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców

W dniu 12 października br. w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa której podstawowym obszarem tematycznym jest wpływ kryzysu finansowego 2008 roku na zachowania nabywców. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego.

Kryzys finansowy i obserwowane spowolnienie gospodarcze w coraz większym stopniu wpływają na sytuację gospodarczą Polski, a w konsekwencji kreują liczne problemy dla uczestników rynku – producentów, pośredników handlowych, nabywców. Wszystkie te podmioty modyfikując swoje działania marketingowe stają się interesującym polem obserwacji i badań, a ich doświadczenia mogą być ciekawą inspiracją dla działań innych graczy rynku.

Podstawowym celem Konferencji skierowanej zarówno do przedstawicieli świata nauki jak i praktyki biznesowej jest identyfikacja wyłaniających się nowych procesów i zjawisk w obszarze zarówno zachowań nabywców jak i funkcjonowania przedsiębiorstw w stanie podwyższonego ryzyka i niepewności.

Konferencja składać się będzie z trzech bloków tematycznych:
1. Niepewność jako determinanta zachowań uczestników rynku
2. Mechanizmy zachowań nabywców w warunkach pogłębiającej się niepewności
3. Budowa zaufania jako podstawa relacji przedsiębiorstwa z nabywcami

Organizatorzy tego wyjątkowego wydarzenia zapraszają przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką wpływu obecnych zjawisk ekonomiczno-społecznych na marketing i zachowania nabywców.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 października 2009 r. w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57 w Warszawie w Sali Senatu, w godz. 10.00-17.15.

Wszelkie szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie www.kozminski.edu.pl/kontrowersje.

Sponsorami tego wydarzenia są firmy Wittchen oraz Trade Trans, a patronat medialny nad Konferencją objęły Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, czasopisma Marketing i Rynek oraz Marketing w Praktyce, a także portale internetowe Bankier.pl, Mediarun.pl oraz e-biznes.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry