Kryzys oczami pracowników

Już prawie 60% pracujących internautów widzi objawy kryzysu gospodarczego u swojego pracodawcy. 4 na dziesięciu badanych jest pewnych, że zachowa stanowisko. 32% chce wykorzystać czas gorszej koniunktury na rozwój własnych umiejętności zawodowych – takie wnioski płyną z badania „Satysfakcja z pracy 2009″, przeprowadzonego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych i portal Pracuj.pl.

Prawie połowa (48,1%) badanych internautów nie zna nikogo, kto w ciągu ostatnich 4 miesięcy zostałby zwolniony z pracy z powodu złej sytuacji gospodarczej pracodawcy. 58,2% pracujących internautów zauważyło jednak objawy kryzysu w firmie, w której są zatrudnieni.

Według badanych, wpływ sytuacji gospodarczej na  działalność firmy najczęściej objawia się spadkiem liczby zamówień (55,4%) i wstrzymaniem nowych rekrutacji (47,7%). Trzecim najczęściej wskazywanym objawem wpływu gorszej koniunktury na sytuację firmy jest redukcja zatrudnienia, która według opinii badanych (9,2%), najrzadziej dotyka osoby na stanowiskach kierowniczych. W trudnej sytuacji ekonomicznej pracodawcy rezygnują z dodatków pozapłacowych, w tym najczęściej szkoleń i karnetów sportowych. Obniżenie wynagrodzeń nastąpiło w 4 na dziesięć firm, w których pracują respondenci.

Mimo wpływu kryzysu na sytuację finansową pracodawców, 42% internautów nie zamierza podejmować żadnych szczególnych działań w związku z obecną sytuacją gospodarczą, co więcej, są oni pewni, że kryzys na pewno nie dotknie ich stanowiska pracy. Dalsze 32% planuje zabezpieczyć się przed utratą zatrudnienia poszerzając swoje kwalifikacje zawodowe. Co dziesiąty pytany chciałby jak najszybciej zmienić pracę.

Pracuj.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry