Małe firmy nadal poszukują pracowników

Mimo coraz wyraźniej zauważalnych objawów spowolnienia gospodarczego, mniejsze firmy nadal poszukują pracowników. Ich właściciele z o wiele większym optymizmem patrzą na perspektywy gospodarcze własnych firm, niż całej gospodarki.

Jak wynika ze styczniowego monitoringu, przeprowadzonego przez Agencję Badań Rynku „Opinia” na zlecenie Centrum Informacji Gospodarczej, według 50 proc. ankietowanych właścicieli małych i średnich firm ich sytuacja gospodarcza w obecnym kwartale pozostanie bez zmian, dla 14 proc. polepszy się, a dla 26 proc. pogorszy. W ciągu trzech najbliższych miesięcy 33 proc. małych firm chce zainwestować w szkolenia pracowników, a 20 proc. z nich chce zwiększyć zatrudnienie.

„Po dwóch pierwszych miesiącach 2009 roku odnotowujemy dużą aktywność małych firm w poszukiwaniu pracowników, porównywalną do tej, którą obserwowaliśmy w 2008 roku” – stwierdziła Beata Szilf-Nitka, Dyrektor Generalny portalu infoPraca.pl. „W kwietniu 2008 roku infoPraca.pl, wychodząc naprzeciw potrzebom małych firm, uruchomiła program, dzięki któremu od dnia aktywacji konta do końca 2009 roku pracodawcy z małych przedsiębiorstw nie ponoszą opłat za korzystanie z usług serwisu www.infoPraca.pl. Dotychczas skorzystało z niego ponad 11 tysięcy małych firm, a niesłabnące zainteresowanie skłoniło nas do dalszej kontynuacji programu” – dodała Beata Szilf-Nitka.

Małe firmy są obecnie także atrakcyjnymi pracodawcami. Jak wynika ze wspomnianego już monitoringu małych i średnich przedsiębiorstw, 33% z nich wśród metod ograniczenia skutków kryzysu finansowego dopiero na trzecim miejscu umieszcza zmniejszenia zatrudnienia. W pierwszym rzędzie chcą ograniczać wydatki związane z reklamą, marketingiem czy bonusami dla pracowników.

„Małe firmy nie zaciągają z reguły kredytów, inwestują to co same zarobią, a ponadto w Polsce zawsze działały i działają w “kryzysie’. Albo finansowym, albo spowodowanym niedopasowaniem przepisów gospodarczych do rzeczywistości. Ich właściciele pamiętają często jeszcze czas transformacji ustrojowej i dzięki temu firmy te są bardziej odporne na zjawiska, które dziś dotykają duże i średnie firmy” – uważa Robert Długoszewski, szef łódzkiej firmy komputerowej ALT.  „Moja firma i jej pracownicy mają zapewnioną spokojną pracę przez co najmniej dwa lata. Między innymi dzięki realizowaniu kilku przedsięwzięć częściowo finansowanych z funduszów Unii Europejskiej”, dodaje Długoszewski.

Nie brakuje też chętnych do pracy w małych i średnich firmach. W cenie jest ich większa stabilność finansowa oraz nie powiązanie z dużymi międzynarodowymi korporacjami i ich kłopotami kredytowymi. O atrakcyjności pracy w małej firmie decyduje także często sam sposób ich funkcjonowania – mniej sformalizowany proces podejmowania decyzji, szybsze reagowanie i dostosowywanie się do wymagań rynku oraz możliwość wykazania się przy różnorodnych zadaniach. W infoPraca.pl jest zarejestrowanych obecnie blisko 1 milion kandydatów. Aż 70 proc. z nich legitymuje się ponad 5-letnim doświadczeniem zawodowym i posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym.

Według danych GUS, w Polsce jest ponad 2,5 miliona mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do dziewięciu osób i stanowią one aż 95,5 proc. wszystkich firm. W sektorze małych firm prywatnych (do 49 osób) pracuje z właścicielami w sumie ok. 4,5 mln osób. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej małe firmy to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników, których roczny przychód nie jest większy niż równowartość 7 milionów EURO. Badanie przeprowadzono w dniach 14-26 stycznia 2009 roku przez Agencje Badan Rynku OPINIA na zlecenie Centrum Informacji Gospodarczej.

infoPraca.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry