MCI powyżej oczekiwań

Według wstępnych wyników GK MCI Management S.A. osiągnęła w 2005 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 7,6 mln zł (112 % realizacji prognozy, wzrost o 200% w stosunku do r. 2004).Pełne wyniki zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym 27 lutego 2005 roku.

Na pozytywne wyniki Funduszu złożyła się w głównej mierze sprzedaż spółki Process4E SA w Q1 2005, sukces oferty publicznej spółki Travelplanet.pl SA oraz sprzedaż pakietu 4,89% akcji tej spółki w czwartym kwartale 2005 roku.. Koszty finansowe obsługi wyemitowanych przez MCI obligacji pokryły zyski z inwestycji wolnych środków pieniężnych.

Na wyższy poziom wyniku skonsolidowanego znaczący wpływ miały lepsze od zakładanych wyniki spółek z ‘dojrzałego’ portfela MCI – CCS SA, Grupy Kapitałowej One-2-One SA oraz S4E SA.

Wycena dyrektorska aktywów netto MCI na koniec roku 2005 ostatecznie wyniosła 100.255 tys. zł, co w 100,2% realizuje prognozę ogłoszoną przez fundusz. Dalszy potencjał wzrostu wartości portfela MCI tkwi w nowych inwestycjach i w rozwoju gwiazd portfela: Travelplanet.pl i One-2-One. W najbliższym czasie mogą dołączyć do nich także Bankier.pl SA, Hoopla.pl Sp.z o.o. oraz , Iplay.pl Sp.z o.o. , DomZdrowia Sp. z o.o. , grupa CCS SA oraz grupa Telecomedia sp. z o.o.

Fundusz MCI prognozuje na rok 2006 skonsolidowany wynik finansowy GK MCI na poziomie 10,82 mln zł (o 42% wyższy niż w 2005 r.) i wycenę aktywów dokonaną metodą dyrektorską w przedziale 133 – 150 mln zł (33%-50% wzrost wartości aktywów Funduszu w 2006 roku) jako efekt dynamicznego rozwoju spółek portfelowych z branż Internet i Mobile oraz poprawy wyceny aktywów informatycznych.

Źródłem wzrostu wyników będą kolejne wyjścia gotówkowe z udanych inwestycji oraz wzrost wartości spółek portfelowych w związku z planowanymi procesami upublicznienia dwóch spółek portfelowych . MCI Management SA przewiduje także poprawę rentowności dojrzałych spółek portfelowych, która wpłynie na zwiększenie wyniku skonsolidowanego w roku 2006.

W obszarze wyjść , fundusz rozważa od 3 do 7 transakcji ,w tym od 1 do 3 nowych ofert publicznych spółek portfelowych w 2006 roku. Planowane jest podwojenie wartości gotówkowych wyjść . Szczegółowe plany będą prezentowane przez poszczególne spółki portfelowe i będą również zależne od zapotrzebowania na środki gotówkowe związane z kolejnymi inwestycjami. Na koniec roku GK MCI Management SA dysponowała kwotą ponad 25 mln PLN wolnych środków przeznaczonych na nowe inwestycje i strategiczne akwizycje.

W minionym roku 2005 fundusz MCI dokonał 5 nowych inwestycji, wykorzystując środki z emisji obligacji z 2004 roku: Clix, Comtica, Hoopla.pl, DomZdrowia.pl, Telecom Media (finał Q1 2006).

Strategia inwestycyjna Funduszu na rok 2006 zakłada przeprowadzenie na terenie Polski jednej inwestycji w obszarze biotechnologii i do dwóch ‘Big Ticket’ ( o łącznej docelowej wartości zaangażowanych środków na poziomie 5-20 mln zł ) , po jednej na terenie Czech i Rumunii .W pipeline inwestycyjnym Funduszu znajduje się co najmniej 10 wysoce perspektywicznych projektów inwestycyjnych .MCI przygotowuje się również do ekspansji na rynku ukraińskim . Łącznie fundusz przewiduje realizacje minimum 5 nowych projektów inwestycyjnych.

Kontynuowane są prace nad uruchomieniem funduszu TechVentures 2.0 ( FIZ 30 mln EUR -90 % , 10% pozostali. ) , który planowany jest na przełom 2006/2007.

‘ W oparciu o ocenę pozycji rynkowej MCI , trendów globalnych oraz sytuacji w zakresie portfela i pipeline inwestycji chcemy podnieść średniookresową ,5-cioletnią prognozę dynamikę wzrostu wartości aktywów i zysk funduszu z dotychczasowych 20% na 33% .

Nie wykluczamy ,iż w okresie 2 lat dynamika okaże się znacząco wyższa .’-powiedział

Tomasz Czechowicz -Partner Zarządzający Funduszu.

‘ W roku 2005 MCI potwierdziło swoje umiejętności sprawnego zarządzania procesem inwestycyjnym, w tym wysoko efektywnymi wyjściami. Z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój nowych przedsięwzięć internetowych oraz mobilnych w regionie oraz pozytywny wpływ otoczenia makroekonomicznego dla rozwoju MCI, uważamy, że rok 2006 będzie kolejnym dobrym rokiem dla intensywnie rosnącego funduszu. W tym roku chcemy pokazać, że potrafimy przeprowadzać inwestycje zagraniczne na rynkach CEE oraz inwestycje o dużej wartości w Polsce, jednocześnie kontynuując z sukcesem wyjścia z kolejnych dojrzałych spółek portfelowych .’- podsumował Bogdan Wiśniewski -Associate Partner Funduszu.

http://ww.mci.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Expert Summit 2021
04.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry