MCI powyżej oczekiwań

Według wstępnych wyników GK MCI Management S.A. osiągnęła w 2005 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 7,6 mln zł (112 % realizacji prognozy, wzrost o 200% w stosunku do r. 2004).Pełne wyniki zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym 27 lutego 2005 roku.

Na pozytywne wyniki Funduszu złożyła się w głównej mierze sprzedaż spółki Process4E SA w Q1 2005, sukces oferty publicznej spółki Travelplanet.pl SA oraz sprzedaż pakietu 4,89% akcji tej spółki w czwartym kwartale 2005 roku.. Koszty finansowe obsługi wyemitowanych przez MCI obligacji pokryły zyski z inwestycji wolnych środków pieniężnych.

Na wyższy poziom wyniku skonsolidowanego znaczący wpływ miały lepsze od zakładanych wyniki spółek z ‘dojrzałego’ portfela MCI – CCS SA, Grupy Kapitałowej One-2-One SA oraz S4E SA.

Wycena dyrektorska aktywów netto MCI na koniec roku 2005 ostatecznie wyniosła 100.255 tys. zł, co w 100,2% realizuje prognozę ogłoszoną przez fundusz. Dalszy potencjał wzrostu wartości portfela MCI tkwi w nowych inwestycjach i w rozwoju gwiazd portfela: Travelplanet.pl i One-2-One. W najbliższym czasie mogą dołączyć do nich także Bankier.pl SA, Hoopla.pl Sp.z o.o. oraz , Iplay.pl Sp.z o.o. , DomZdrowia Sp. z o.o. , grupa CCS SA oraz grupa Telecomedia sp. z o.o.

Fundusz MCI prognozuje na rok 2006 skonsolidowany wynik finansowy GK MCI na poziomie 10,82 mln zł (o 42% wyższy niż w 2005 r.) i wycenę aktywów dokonaną metodą dyrektorską w przedziale 133 – 150 mln zł (33%-50% wzrost wartości aktywów Funduszu w 2006 roku) jako efekt dynamicznego rozwoju spółek portfelowych z branż Internet i Mobile oraz poprawy wyceny aktywów informatycznych.

Źródłem wzrostu wyników będą kolejne wyjścia gotówkowe z udanych inwestycji oraz wzrost wartości spółek portfelowych w związku z planowanymi procesami upublicznienia dwóch spółek portfelowych . MCI Management SA przewiduje także poprawę rentowności dojrzałych spółek portfelowych, która wpłynie na zwiększenie wyniku skonsolidowanego w roku 2006.

W obszarze wyjść , fundusz rozważa od 3 do 7 transakcji ,w tym od 1 do 3 nowych ofert publicznych spółek portfelowych w 2006 roku. Planowane jest podwojenie wartości gotówkowych wyjść . Szczegółowe plany będą prezentowane przez poszczególne spółki portfelowe i będą również zależne od zapotrzebowania na środki gotówkowe związane z kolejnymi inwestycjami. Na koniec roku GK MCI Management SA dysponowała kwotą ponad 25 mln PLN wolnych środków przeznaczonych na nowe inwestycje i strategiczne akwizycje.

W minionym roku 2005 fundusz MCI dokonał 5 nowych inwestycji, wykorzystując środki z emisji obligacji z 2004 roku: Clix, Comtica, Hoopla.pl, DomZdrowia.pl, Telecom Media (finał Q1 2006).

Strategia inwestycyjna Funduszu na rok 2006 zakłada przeprowadzenie na terenie Polski jednej inwestycji w obszarze biotechnologii i do dwóch ‘Big Ticket’ ( o łącznej docelowej wartości zaangażowanych środków na poziomie 5-20 mln zł ) , po jednej na terenie Czech i Rumunii .W pipeline inwestycyjnym Funduszu znajduje się co najmniej 10 wysoce perspektywicznych projektów inwestycyjnych .MCI przygotowuje się również do ekspansji na rynku ukraińskim . Łącznie fundusz przewiduje realizacje minimum 5 nowych projektów inwestycyjnych.

Kontynuowane są prace nad uruchomieniem funduszu TechVentures 2.0 ( FIZ 30 mln EUR -90 % , 10% pozostali. ) , który planowany jest na przełom 2006/2007.

‘ W oparciu o ocenę pozycji rynkowej MCI , trendów globalnych oraz sytuacji w zakresie portfela i pipeline inwestycji chcemy podnieść średniookresową ,5-cioletnią prognozę dynamikę wzrostu wartości aktywów i zysk funduszu z dotychczasowych 20% na 33% .

Nie wykluczamy ,iż w okresie 2 lat dynamika okaże się znacząco wyższa .’-powiedział

Tomasz Czechowicz -Partner Zarządzający Funduszu.

‘ W roku 2005 MCI potwierdziło swoje umiejętności sprawnego zarządzania procesem inwestycyjnym, w tym wysoko efektywnymi wyjściami. Z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój nowych przedsięwzięć internetowych oraz mobilnych w regionie oraz pozytywny wpływ otoczenia makroekonomicznego dla rozwoju MCI, uważamy, że rok 2006 będzie kolejnym dobrym rokiem dla intensywnie rosnącego funduszu. W tym roku chcemy pokazać, że potrafimy przeprowadzać inwestycje zagraniczne na rynkach CEE oraz inwestycje o dużej wartości w Polsce, jednocześnie kontynuując z sukcesem wyjścia z kolejnych dojrzałych spółek portfelowych .’- podsumował Bogdan Wiśniewski -Associate Partner Funduszu.

http://ww.mci.pl

Wpisy promowane

  • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
    Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry