Merlin.pl publikuje wyniki finansowe w 2009 roku

W 2009 roku Merlin.pl, jeden z najstarszych i największych polskich sklepów internetowych, osiągnął około 101 mln złotych przychodów ze sprzedaży. Pomimo spowolnienia w gospodarce oraz branży e-commerce, sklep odnotował 6 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego, kiedy jego przychody wyniosły prawie 96 mln złotych.

Spółka poprawiła również znacznie swoje wyniki na poziomie wskaźnika EBITDA. W stosunku do roku 2008 rezultat ten jest lepszy o ponad 8 mln i pozwolił na odrobienie notowanych przez firmę strat finansowych. Na koniec 2009 roku wskaźnik EBITDA sklepu był już dodatni i wynosił 1,5 mln złotych, w porównaniu do ok. 6,6 mln złotych strat notowanych na koniec 2008.

Jest to przede wszystkim efekt szeroko zakrojonych działań restrukturyzacyjnych w spółce, mających na celu poprawienie rentowności sprzedaży. Działania te rozpoczęliśmy jeszcze pod koniec 2008 i były one kontynuowane przez cały ubiegły rok. Przewidujemy, że niektóre ich pozytywne rezultaty będą widoczne jeszcze w 2010 roku. W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, największe obroty odnotowaliśmy w sprzedaży książek, filmów i muzyki. Jesteśmy jednak bardzo zadowoleni z wyników nowo utworzonych w 2009 roku działów sport i kosmetyki. Ubiegły rok był również dla spółki bardzo udany, jeśli chodzi o wielkość sprzedaży. W 2009 roku sklep sprzedał 3,1 mln towarów, bijąc tym samym rekord w tym zakresie ustanowiony rok wcześniej. – komentuje Anna Bogdańska, Prezes Zarządu Merlin.pl S.A.

W ubiegłym roku przychód na 1 zatrudnioną w spółce osobę wyniósł 688 tysięcy złotych, w porównaniu do 492 tysięcy złotych w 2008 roku. Oznacza to wzrost na poziomie 42%.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top