MySAP w PERN 'Przyjaźń'

Firma SAP Polska poinformowała o zakończonym sukcesem wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania mySAP Business Suite (dawny mySAP.com) w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych “Przyjaźń” S.A.

Wdrożony system obejmuje rachunkowość finansową, kontroling, zarządzanie środkami pieniężnymi, majątkiem trwałym, dokumentami, system projektowy i zarządzanie inwestycjami, sprzedaż i dystrybucję, gospodarkę remontową i materiałową.

W pierwszym etapie prac oddano do produktywnego użytkowania obszar rachunkowości finansowej, zarządzania środkami pieniężnymi, kontrolingu oraz sprzedaży i dystrybucji. Następnie mySAP Business Suite wdrożono w obszarach zarządzania majątkiem trwałym, gospodarki remontowej, gospodarki materiałowej, zarządzania inwestycjami i systemu projektowego oraz systemu zarządzania dokumentami. Trwają prace wdrożeniowe w obszarze zarządzania skarbcem i ryzykiem rynkowym, które z uwagi na zmiany organizacyjne w PERN wyłączono z prac etapu 2; uruchomienie tych funkcjonalności planowane jest na początek czerwca 2003 r.

System umożliwił dokonanie standaryzacji i zwiększył przejrzystość zadań inwestycyjnych. Pozwala to m.in. określać przyszłe środki trwałe już na etapie planowania, prowadzić ewidencję nakładów na przyszłe środki trwałe (skrócenie czasu rozliczenia inwestycji), symulację amortyzacji przyszłych środków trwałych, dokonywanie na bieżąco analizy ponoszonych nakładów i precyzyjne planowanie cash flow.

W PERN wykorzystano również funkcjonalność DMS – Document Management System systemu mySAP Business Suite do stworzenia Centralnego Rejestru Umów. Dzięki niemu wprowadzono mechanizm kontrolny wydatkowania środków poprzez konieczność ich przyporządkowania do wcześniej zarejestrowanych kontraktów inwestycyjnych, remontowych czy modernizacyjnych. Służby zaopatrzeniowe PERN zyskały aktualną informację o poziomie zapasów, zweryfikowały i usprawniły proces zakupu materiałów.

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry