Nagrywanie połączeń i inne nowości we FreecoNet

FreecoNet wzbogacił swoją platformę o nową usługę „Rejestrator rozmów” i wprowadził szereg innych usprawnień. Obejmują one m.in. tzw. uprawnienia, czyli podział ról na użytkowników zwykłych i administracyjnych w panelu klienckim, dostosowanie API do standardu XML-RPC, zmianę w architekturze systemu usług dodanych, a także czytelniejsze billingi.

Ciekawą nowością jest usługa „Rejestrator rozmów”, która pozwala na nagrywanie połączeń. Z pewnością okaże się ona szczególnie użyteczna w firmowych działach obsługi klienta. Umożliwia rejestrowanie zarówno połączeń wychodzących, jak i przychodzących dla kont oraz w Call Center. Usługę obsługuje się przez osobną konsolę, która pozwala użytkownikowi na konfigurację rejestratora, a także na zarządzanie nagraniami. W zależności od czasu i lokalizacji, w jakiej przechowywane są nagrania, za usługę zapłacimy od 99 zł/m-c do 249 zł/m-c brutto.

Istotną nowością jest zmiana sposobu zarządzania kontem we FreecoNet. Wprowadzono możliwość podzielenia osób korzystających z danego konta według posiadanych uprawnień na: użytkowników standardowych i administratorów. Jest to szczególnie przydatne w zarządzaniu systemem telefonicznym w dużych organizacjach. Konto standardowego użytkownika zapewnia dostęp jedynie do podstawowych informacji w panelu, natomiast administrator ma podgląd wszystkich funkcji oraz możliwość ich konfiguracji. Może on także dokonywać zmian, które wpływają na ustawienia kont innych użytkowników. Ważną nowością jest również zaktualizowana wersja API, które umożliwia wzbogacenie dowolnego systemu IT o wiele ciekawych funkcjonalności, jak np. inicjowanie połączeń telefonicznych z systemów CRM czy portali społecznościowych. – tłumaczy Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu FreecoNet SA.

Nowe API 3.0 zostało przygotowane przez FreecoNet w powszechnie używanym standardzie protokołu XML-RPC. Pozwala to na bezpłatne korzystanie z gotowych bibliotek XML-RPC, zatem pisanie oprogramowania pod nowe rozwiązania będzie dla programistów dużo łatwiejsze. Zmieniła się także architektura systemu usług dodanych, w wyniku czego każda usługa stała się osobnym kontem – daje to wiele nowych możliwości, a jednocześnie jest praktycznie niezauważalne dla użytkowników. Użytkownik może sam zdefiniować sposób dzwonienia dla każdej usługi, wskazując np. operatora, który zrealizuje połączenie. Zmodyfikowano również sposób prezentacji bilingów. Pojawiły się w nich szczegółowe i bardziej czytelne informacje o nawiązywanych połączeniach. Usprawniona została także usługa „Wirtualnego Faksu”. Wzbogacono ją m.in. o możliwość konfiguracji powiadomień o statusie realizacji kampanii faksowej oraz zmieniono sposób prezentowania raportów dotyczących wysyłanych i odbieranych faksów oraz kampanii faksowych.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top