Najlepsze półrocze w historii INTERIA.PL

Jak wynika z raportu okresowego, opublikowanego 2 sierpnia br., INTERIA.PL SA zamknęła II kwartał 2006 r. zyskiem netto w kwocie 2 405 tys. zł. Łącznie, w dwóch pierwszych kwartałach 2006 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 3 566 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza przyrost o 2 373 tys. zł.
– Pod względem finansowym był to kolejny bardzo dobry kwartał. Wykorzystujemy dynamicznie rosnący rynek internetowy, a nawet, w naszej opinii, kontynuujemy powiększanie w nim udziału INTERIA.PL – komentuje Jacek Pasławski, prezes zarządu INTERIA.PL. – Całe półrocze zamykamy przeszło 75-procentowym wzrostem przychodów gotówkowych w podstawowych obszarach działalności, czyli w sprzedaży powierzchni reklamowej i usług e-commerce. Nie zwalniamy także tempa prac nad nowymi produktami i usługami, czego efektem jest wzbogacenie oferty dla użytkowników portalu o bardzo szybko zdobywające popularność serwisy, np.: Map24 czy INTERIA TV – dodaje.

W dwóch pierwszych kwartałach br. portal odnotował przychody w wysokości 25 676 tys. zł, czyli o 49,4% wyższe w odniesieniu do analogicznych danych sprzed roku.

Największy udział w przychodach ze sprzedaży miała reklama internetowa, której wartość po dwóch kwartałach 2006 roku zamknęła się kwotą 18 802 tys. zł. Gotówkowe przychody reklamowe w pierwszych dwóch kwartałach 2006 r. były wyższe o 76% w stosunku do przychodów uzyskanych w I półroczu 2005 r. Coraz istotniejszą rolę w przychodach INTERIA.PL SA odgrywa działalność e-commerce, z której przychody po dwóch pierwszych kwartałach br. zwiększyły się aż o 74,6% w stosunku od uzyskanych w analogicznym okresie 2005 r.

Zysk EBITDA po dwóch kwartałach br. osiągnął wartość 5 407 tys. zł, wzrastając o 69,5% w porównaniu do wartości sprzed roku, a marża EBITDA w tym samym okresie ukształtowała się na poziomie 21%. Systematycznej poprawie ulegają też wskaźniki rentowności INTERIA.PL SA, w tym rentowność sprzedaży, która po dwóch kwartałach br. wyniosła 15,8% w stosunku do 8,9% w analogicznym okresie 2005 r. Polepszył się także wskaźnik rentowności operacyjnej, który po dwóch kwartałach br. osiągnął wartość 13,5% w porównaniu do 6,7% w I półroczu ubiegłego roku.

www.interia.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry