NetSprint.pl: branżowe raporty NewsPoint

NewsPoint, pion monitoringu internetu firmy NetSprint.pl wprowadza na rynek usługę Raporty NewsPoint. Są to pogłębione analizy medialne materiałów pochodzących z internetu. NetSprint oferuje w ramach raportów analizę komentarzy i wpisów na blogach i forach internetowych. Raporty mogą być dodatkowo rozszerzone o analizy tekstów prasowych oraz materiałów audio i wideo pochodzących z monitoringu  RTV.

Szczegółowe analizy przygotowywane są za pomocą dwóch narzędzi: NewsPoint, czyli systemu monitorującego strony internetowe oraz NewsPoint UGC – systemu monitorującego fora i blogi. Raporty NewsPoint pozwalają specjalistom PR uzyskać pełny obraz efektów działań komunikacyjnych produktu lub usługi prowadzonych w mediach w dowolnym okresie. Umożliwiają porównanie wizerunku firmy oraz firm konkurencyjnych. W ramach raportów NewsPoint można również zbadać sposób, w jaki media opisują poszczególne zagadnienia, na przykład „kryzys na rynku nieruchomości”.

Obecnie NetSprint oferuje cztery rodzaje raportów NewsPoint:
•    Analiza wizerunku – analiza wizerunku medialnego wybranej firmy, produktu, marki, usługi lub osoby. Odpowiada na pytanie, w jaki sposób są postrzegane i przedstawiane przez media. Raport może zawierać analizę za wybrany okres lub porównanie wizerunku w dwóch okresach (np. rok 2007 a rok 2008).
•    Analiza zagadnienia – jest to raport poświęcony określonemu zagadnieniu (na przykład kryzysowi na rynku nieruchomości, genetycznie zmodyfikowanej żywności lub wyborom w Iranie, percepcji terminu public relations w prasie) czy wybranemu sektorowi gospodarki (np. doradcy finansowi).
•    Analiza porównawcza – analiza przeprowadzona dla kilku firm, produktów, marek lub usług. Ten typ raportu pozwala na dokonywanie porównań branżowych i zobrazowanie sytuacji komunikacyjnej danej firmy na tle innych firm z otoczenia.
•    Analiza opinii konsumenckiej – ten typ raportu dotyczy treści z systemu NewsPoint UGC, monitorującego blogi i fora. Dzięki przeanalizowaniu i sklasyfikowaniu opinii, jesteśmy w stanie pokazać, jak kształtuje się konwersacja prowadzona w internecie na temat danej marki, firmy, produktu, usługi (lub całego typu usług).

„Raporty NewsPoint pozwalają na ocenę trafności i skuteczności  działań komunikacyjnych. Badamy, w jaki sposób media opisują dane zagadnienie i jak przychylnie (lub też nieprzychylnie) są do niego nastawione.  Za ich pomocą odpowiadamy również firmom na pytanie, czy wizerunek medialny firmy uległ zmianie, a jeśli tak, to w jakiej skali” – mówi Anna Miotk, dyrektor rozwoju biznesu w pionie monitoringu Internetu NetSprint.pl. „Pogłębiona analiza medialna wspiera planowanie strategii działań komunikacyjnych oraz umożliwia tworzenie świeżych i niestandardowych pomysłów na dotarcie do klientów” – dodaje.

Raporty przygotowywane są w oparciu o analizę treści (tekstów artykułów prasowych, notek z blogów, postów z forów internetowych) połączoną z analizą danych wtórnych (na przykład ilości publikacji w danym okresie, czy ilości publikacji na danym portalu). Podczas analizy uwzględniane są różne czynniki opisujące medium, w którym nastąpiła publikacja, takie jak rodzaj medium (portal, serwis internetowy, wpis na  forum lub blogu), zasięg (krajowe, lokalne), kategoria tematyczna strony, a także znaczenie medium dla klienta. Z kolei artykuły opisywane są za pomocą następujących parametrów: tematyka publikacji,  autor materiału, wydźwięk materiału, ekspozycja materiału (na ile dana firma/produkt wyróżnia się w publikacji), zainteresowanie (jak informacje są dyskutowane przez czytelników i jak często dany temat podejmują dziennikarze), powiązania – na ile firma jest uważana za wartościowe źródło informacji oraz pozycja branżowa – na ile firma lub jej produkt (czy też usługa) wyróżnia się na tle pozostałych obecnych na rynku.

Cena pojedynczego raportu raportu zależy od ilości artykułów poddanych analizie i jest ustalana w momencie przekazania przez klienta hasła (lub haseł), które mają być poddanie badaniu.

Wpisy promowane

Wydarzenia

dev.js Summit 2022
13.10.2022
semKRK#20
28.10.2022
Weź nasz patronat!
31.12.2022

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry