NetSprint.pl: branżowe raporty NewsPoint

NewsPoint, pion monitoringu internetu firmy NetSprint.pl wprowadza na rynek usługę Raporty NewsPoint. Są to pogłębione analizy medialne materiałów pochodzących z internetu. NetSprint oferuje w ramach raportów analizę komentarzy i wpisów na blogach i forach internetowych. Raporty mogą być dodatkowo rozszerzone o analizy tekstów prasowych oraz materiałów audio i wideo pochodzących z monitoringu  RTV.

Szczegółowe analizy przygotowywane są za pomocą dwóch narzędzi: NewsPoint, czyli systemu monitorującego strony internetowe oraz NewsPoint UGC – systemu monitorującego fora i blogi. Raporty NewsPoint pozwalają specjalistom PR uzyskać pełny obraz efektów działań komunikacyjnych produktu lub usługi prowadzonych w mediach w dowolnym okresie. Umożliwiają porównanie wizerunku firmy oraz firm konkurencyjnych. W ramach raportów NewsPoint można również zbadać sposób, w jaki media opisują poszczególne zagadnienia, na przykład „kryzys na rynku nieruchomości”.

Obecnie NetSprint oferuje cztery rodzaje raportów NewsPoint:
•    Analiza wizerunku – analiza wizerunku medialnego wybranej firmy, produktu, marki, usługi lub osoby. Odpowiada na pytanie, w jaki sposób są postrzegane i przedstawiane przez media. Raport może zawierać analizę za wybrany okres lub porównanie wizerunku w dwóch okresach (np. rok 2007 a rok 2008).
•    Analiza zagadnienia – jest to raport poświęcony określonemu zagadnieniu (na przykład kryzysowi na rynku nieruchomości, genetycznie zmodyfikowanej żywności lub wyborom w Iranie, percepcji terminu public relations w prasie) czy wybranemu sektorowi gospodarki (np. doradcy finansowi).
•    Analiza porównawcza – analiza przeprowadzona dla kilku firm, produktów, marek lub usług. Ten typ raportu pozwala na dokonywanie porównań branżowych i zobrazowanie sytuacji komunikacyjnej danej firmy na tle innych firm z otoczenia.
•    Analiza opinii konsumenckiej – ten typ raportu dotyczy treści z systemu NewsPoint UGC, monitorującego blogi i fora. Dzięki przeanalizowaniu i sklasyfikowaniu opinii, jesteśmy w stanie pokazać, jak kształtuje się konwersacja prowadzona w internecie na temat danej marki, firmy, produktu, usługi (lub całego typu usług).

„Raporty NewsPoint pozwalają na ocenę trafności i skuteczności  działań komunikacyjnych. Badamy, w jaki sposób media opisują dane zagadnienie i jak przychylnie (lub też nieprzychylnie) są do niego nastawione.  Za ich pomocą odpowiadamy również firmom na pytanie, czy wizerunek medialny firmy uległ zmianie, a jeśli tak, to w jakiej skali” – mówi Anna Miotk, dyrektor rozwoju biznesu w pionie monitoringu Internetu NetSprint.pl. „Pogłębiona analiza medialna wspiera planowanie strategii działań komunikacyjnych oraz umożliwia tworzenie świeżych i niestandardowych pomysłów na dotarcie do klientów” – dodaje.

Raporty przygotowywane są w oparciu o analizę treści (tekstów artykułów prasowych, notek z blogów, postów z forów internetowych) połączoną z analizą danych wtórnych (na przykład ilości publikacji w danym okresie, czy ilości publikacji na danym portalu). Podczas analizy uwzględniane są różne czynniki opisujące medium, w którym nastąpiła publikacja, takie jak rodzaj medium (portal, serwis internetowy, wpis na  forum lub blogu), zasięg (krajowe, lokalne), kategoria tematyczna strony, a także znaczenie medium dla klienta. Z kolei artykuły opisywane są za pomocą następujących parametrów: tematyka publikacji,  autor materiału, wydźwięk materiału, ekspozycja materiału (na ile dana firma/produkt wyróżnia się w publikacji), zainteresowanie (jak informacje są dyskutowane przez czytelników i jak często dany temat podejmują dziennikarze), powiązania – na ile firma jest uważana za wartościowe źródło informacji oraz pozycja branżowa – na ile firma lub jej produkt (czy też usługa) wyróżnia się na tle pozostałych obecnych na rynku.

Cena pojedynczego raportu raportu zależy od ilości artykułów poddanych analizie i jest ustalana w momencie przekazania przez klienta hasła (lub haseł), które mają być poddanie badaniu.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry