Nowa poczta w WP

Zmodernizowana Poczta WP (http://poczta.wp.pl) jest teraz jeszcze bliższa użytkownikowi. Optymalne rozwiązania, łatwość korzystania, przyjazność – to podstawowe zalety zmodyfikowanej, zgodnie z
uwagami i oczekiwaniami użytkowników, Poczty Wirtualnej Polski

Ułatwiona nawigacja po folderach i opcjach, proste zarządzanie folderami, możliwość kopiowania oraz przenoszenia całej zawartości folderów pomiędzy nimi, zapisywanie listów do folderu Robocze, formularze proste i zaawansowane przy komponowaniu i przesyłaniu korespondencji, automatyczne dołączanie vcard, czy możliwość dowolnego sortowania listów to tylko kilka spośród rozlicznych zmian jakie w darmowej Poczcie wprowadziła Wirtualna Polska.

Od teraz użytkownik może decydować o wyglądzie Poczty, dostosowując go do własnych upodobań i każdego dnia korzystać ze skrzynki pocztowej o innych barwach (opcja „Rotacja” przy „Zmianie wyglądu okna”). Ma też większe możliwości przy wysyłaniu wiadomości („Formularz zaawansowany”), może definiować, co i w jakiej formie pojawi się, obok adresu e-mail, w polu oznaczającym nadawcę, zaznaczyć, iż chce dostawać potwierdzenie otrzymania, czy przeczytania wiadomości przez adresata…

Wprowadzono możliwość konfiguracji, w dowolny sposób, wyglądu okna wiadomości. Standardowo wiadomości na liście przedstawiane są w trzech kolumnach: Od, Temat, Odebrano. Można jednak, według własnych
potrzeb, dodać inne kolumny (np. Priorytet, Rozmiar) oraz określić kolejność ich wyświetlania. Bezproblemowe jest też sortowanie listów – według ustalonych przez użytkownika parametrów. Korzystający z Poczty może nagrać korespondencje na dysk swego komputera, wydrukować, usunąć załączniki itp.

Żadnego problemu nie sprawia korzystanie z książki adresowej. Nadawca listu może być automatycznie dopisany do książki kontaktów. Książka adresowa została wydzielona z Poczty; jest w pełni zintegrowana z serwisem. Nadawca ma możność definiowania grup użytkowników, jest też informowany, który z adresatów przebywa aktualnie na Czacie (czat.wp.pl). Ulepszono import oraz export książki adresowej z pliku, z programów pocztowych Outlook’a i Netscape’a.

http://poczta.wp.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry