Nowa strategia SPRAY

Cele wskazane przez SPRAY S.A.w prospekcie emisyjnym z roku 2006 pozostają nie zmienione, jednakże Spółka przebudowała strategię działania. Szczególny nacisk położono na usługi video oraz na szybką transmisję danych.
Spray SA dostarcza usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych na terenie Warszawy. Spółka debiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w 2005 roku. Wchodząc na warszawski parkiet Spółka w prospekcie emisyjnym określiła swoją misję dostawcy usług telekomunikacyjnych na detalicznym rynku usług w Warszawie.

W związku z kolejną emisją akcji w roku 2006 Spray SA opublikowała drugi prospekt emisyjny, w którym wskazała, iż zamierza osiągnąć pozycję operatora alternatywnego dostarczającego zintegrowany pakiet usług: głosowych, transmisji danych i dostępu do Internetu. Cele Spółki pozostają nie zmienione, jednakże Spray SA przebudowała strategię działania. Szczególny nacisk położono na usługi video (telewizja kablowa, telewizja cyfrowa, filmy na żądanie) oraz na szybką transmisję danych. To także efekt zmian na rynku, nowych trendów i działań demonopolizacyjnych podjętych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w okresie ostatnich dwóch lat.

Skutkiem wprowadzenia nowej strategii działania jest decyzja co do sposobu rozbudowy własnej infrastruktury. Zarząd Spray SA podjął decyzję o budowie najbardziej wydajnego i najdoskonalszego systemu na obecnym etapie rozwoju mediów elektronicznych, tj szkieletu sieci światłowodowej na terenie miasta stołecznego Warszawy. Efektem dokonywanych zmian w strategii działania jest przeprowadzenie przez Spółkę w 2007 roku szeregu inwestycji telekomunikacyjnych. Spray SA wybudowała nowoczesną stację nadawczą telewizji kablowej, system światłowodowy obejmujący swym zasięgiem w Warszawie do 300.000 mieszkań (HP), osiedlowe sieci szybkiej transmisji danych NGN (next generation network) oraz centrum zarządzania siecią i system teletransmisji.

Wykonany już w znacznej części w stosunku do planów system światłowodowy umożliwia udostępnienie od dnia 1 grudnia 2007 roku telewizji cyfrowej i telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV abonentom Spray SA  na terenie: Ursynowa, Białołęki, Targówka, Osiedla Derby, Mokotowa i Centrum Warszawy. Najdalej w dniu 10 grudnia 2007 roku sygnał telewizji cyfrowej i HDTV będą mogli odbierać abonenci Spray SA na terenie Ursusa. Firma czyni usilne starania o charakterze technicznym aby uaktywnić swe nowe usługi w swoich sieciach w rejonie Bemowa do końca bieżącego roku.

W nowo uruchomionych sieciach w Centrum i na Mokotowie została udostępniona super szybka transmisja danych (1 GB do budynku) realizowana we współpracy technologicznej z CISCO SYSTEMS. Pozostałe sieci Spółki w Warszawie skorzystają z tej technologii w wyniku modernizacji instalacji , które będą prowadzone do końca I kwartału 2008 roku.

Spółka poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług podjęła konkurencję z dotychczasowymi dostawcami usług telewizji kablowej w Warszawie, przede wszystkim, na terenie dzielnic: Centrum, Mokotów, Ursynów i Białołęka. Prowadzone są kolejne inwestycje umożliwiające dostarczanie usług na terenie  innych warszawskich osiedli mieszkaniowych pozostających dotychczas poza zasięgiem sieci Spray SA .

Zarząd Spółki przyjął nową filozofię sprzedaży usług, bardziej przyjazną dla abonentów Spray SA. Ceny oferowane klientom ustalone zostały na bazie niskich marż, a wszystkie nowe umowy zawierane są na czas nieokreślony. Klient sam decyduje jak długo zamierza być odbiorcą usług Spray SA. Spółka tym samym nie wymusza na kliencie  lojalności poprzez umowne wiązanie się z operatorem. Czynnikiem utrzymującym klienta są i będą: dobra jakość usług , wysokie standardy technologiczne i przyjazne cenowo oferty.

Oferowana od dnia 1 grudnia usługa cyfrowej telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (ang: high definition TV) . Jest to system transmisji i generowania obrazu szczególnie przydatny dla posiadaczy telewizorów LCD i telewizorów plazmowych. Efektem transmisji sygnału telewizyjnego w technologii HDTV jest obraz o wyraźnych kolorach, bardzo ostry, bez zakłóceń i zniekształceń. Klienci Spray SA poza telewizją analogową (tradycyjną, ponad 60 kanałów) otrzymują także dostęp do cyfrowej w standardzie SD  (ang: standard definition) w ilości ponad 70 programów.

Usługi transmisji danych na terenie obecnie realizowanych inwestycji są wykonywane w standardzie sieci NGN (ang: next generation network), co ma zapewniać dostarczanie do poszczególnych budynków sygnału o szybkości transferu 1 GB. Efektem zastosowania tej technologii tego jest znaczna szybkość przekazu informacji niedostępna dla użytkowników innych technologii np. oferowanych przy pomocy kabla telewizyjnego. Nowe rozwiązania są wdrażane na bazie sprzętowym i technologicznym CISCO SYSTEMS, a integratorem jest HALDON Sp. z o.o.

Firma nie rezygnuje także ze sprzedaży usług telefonicznych i również w tym zakresie obiecuje atrakcyjne taryfy. Np. rozmowy na terenie miasta w sieci Spray SA odbywają się w ramach opłat abonamentowych bez względu na czas trwania połączeń. W miarę wzrostu sieci, Spółka planuje objąć takim cennikiem wszystkie połączenia, także te realizowane do sieci innych operatorów.

Powyższe zmiany wpłyną na zmianę wizerunku Spray SA. Jednym z głównym elementów takiego scenariusza jest kampania wizerunkowa przygotowana przez agencję reklamową SAN MARKOS. W jej skład wchodzi nowe logo , kampania reklamowa oraz bardzo przyjazna i funkcjonalna nowa strona internetowa.

Spray SA zamierza w ciągu 2 lat pozyskać na terenie Warszawy i okolic do około 100.000 abonentów, co ma się przełożyć na 160 – 180 tys. sprzedawanych miesięcznie usług. Spółka zamierza zainwestować w tym okresie ok. 100 mln złotych pochodzących z zysku i źródeł zewnętrznych. Spółka planuje w 2008 roku rozpoczęcie świadczenia usług na terenie dużego miasta w południowej Polsce.

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top