Nowy kompilator Visual Basic

Przedstawiciele projektu Mono poinformowali o ukończeniu prac nad kompilatorem Visual Basic, który umożliwia uruchamianie aplikacji napisanych w języku Microsoft Visual Basic na platformach systemowych Windows, Linux i Mac OS, bez wprowadzania poprawek do kodu. Programiści i klienci uzyskali w ten sposób wydajne i elastyczne narzędzie, które pozwala łatwo zwiększyć wartość niestandardowego oprogramowania.
Dotychczasową wadą Visual Basica był fakt, że aplikacje wymagały znacznych poprawek przed ich kompilacją na platformach innych niż Windows. Nowy kompilator opracowany w ramach projektu Mono znosi tę barierę i umożliwia uruchamianie aplikacji na dowolnej platformie. Dowodem na niezależność od jednej platformy systemowej jest na przykład fakt, że nowy kompilator sam się kompiluje na dowolną platformę.

Celem projektu Mono od samego początku było stworzenie platformy programistycznej, która umożliwiłaby uruchamianie oprogramowania na wszystkich najważniejszych platformach serwerowych i klienckich. Udostępnienie nowego kompilatora języka Visual Basic jest dużym krokiem naprzód na drodze do tego celu.

„Możliwość pisania programów, które uruchamiają się na wielu platformach, przez wiele lat była dla programistów niczym Święty Graal” — powiedział Miguel de Icaza, wiceprezes ds. platform programistycznych w firmie Novell i założyciel projektu Mono. „Kompilator Visual Basic stworzony w ramach projektu Mono jest kamieniem milowym na drodze do tego celu. Teraz programiści mogą dotrzeć do dużo szerszego kręgu odbiorców tworząc aplikacje, które będą uruchamiać się na większości platform systemowych bez konieczności modyfikacji kodu”.

Visual Basic jest jednym z najczęściej używanych języków programowania. Według ośrodka badawczego Forrester Research 37% przedsiębiorstw używa platformy Microsoft Visual Basic.NET do tworzenia aplikacji na własne potrzeby. Dodatkowo 59% użytkowników platformy .NET używa w programowaniu wyłącznie języka Visual Basic.NET (zob. „Trendy w 2006 r. Zastosowanie języków i platform programowania” — Forrester Research Inc., marzec 2006 r.).

Kompilator Mono Visual Studio jest już dostępny w ramach aktualnego pakietu środowiska Mono. Więcej informacji na temat projektu Mono i pliki do pobrania można znaleźć pod adresem http://www.mono-project.com/Main_Page.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry