Oficjalne stanowisko QXL Poland

W związku z licznymi w ostatnim okresie informacjami dotyczącymi serwisu aukcyjnego Allegro.pl poniżej przedstawiam oficjalne (o niezmienionej treści) stanowisko QXL Poland w tej sprawie.

–początek oświadczenia–

26 września 2002 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie, na którym poprzedni właściciel Spółki, QXL Ricardo.plc podjął decyzję o udzieleniu pełnomocnictwa do podwyższenia kapitału zakładowego spółki QXL Poland oraz odwołaniu prezesa zarządu pana Matthiasa Schmidt – Pfitznera. Nie jest prawdą iż owego dnia podjęto uchwałę o powołaniu na stanowisko prezesa zarządu Marka X Zaleskiego – obywatela brytyjskiego. Pan Arjan Bakker jest jedynym członkiem Zarządu QXL Poland, ponieważ QXL Ricardo nie przesłało na jego ręce żadnych dokumentów, które zmieniałyby ten fakt.

Spotkanie to odbyło się w obecności notariusza oraz tłumacza przysięgłego. QXL Ricardo było reprezentowane przez Panów: Marka Zaleskiego – prezesa, dyrektora zarządzającego QXL Ricardo oraz Roberta Dighero – wice prezesa, dyrektora finansowego QXL Ricardo.
Dokumenty oraz pełnomocnictwo zostało podpisane w Poznaniu przez Pana Roberta Dighero, w obecności Marka X Zaleskiego.

Zadziwia fakt, że osoby obecne na tym spotkaniu, które zaakceptowały wszystkie dokumenty, nie przyjmują do wiadomości konsekwencji podjętych przez siebie decyzji. Wzory wszystkich dokumentów w tym również pełnomocnictwa (obejmującego “prawo do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki do kwoty 50 tys. zł na warunkach i wedle swobodnego uznania pełnomocnika co do obejmowania nowoutworzonych udziałów”) dla pana Przemysława Rogowskiego, które zostały podpisane w dniu 26 września 2002 roku, przesłano z 2-tygodniowym wyprzedzeniem do pana Roberta Dighero, dyrektora finansowego spółki QXL Ricardo a także do Pana Toma Parkinsona, prawnika spółki i sekretarki zarządu pani Sheilla Panchani w celu ich zatwierdzenia. Strona brytyjska nie zgłosiła zastrzeżeń co do treści przygotowanych dokumentów i potwierdziła drogą mailową gotowość ich podpisania.

11 grudnia 2002, czyli po upływie prawie 1,5 miesiąca od dnia spotkania, działając na podstawie otrzymanych pełnomocnictw Przemysław Rogowski złożył wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego odzwierciedlający stan faktyczny struktury właścicielskiej QXL Poland . Czyż nie był to wystarczająco długi czas, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości, podjąć działania zmieniające podjęte wcześniej decyzje”

Wobec powyższego, wszelkie insynuacje, że zmiany właścicielskie zostały dokonane bez wiedzy i zgody strony angielskiej są bezzasadne i kłamliwe.

Można tylko przypuszczać, że zgoda QXL Ricardo na dokonanie zmian właścicielskich została dokonana ze względu na bardzo złą sytuację finansową Spółki QXL Ricardo, która generuje straty ( ponad 600 tyś funtów miesięcznie) i nie ma żadnych nadziei na generowanie w przyszłości zysków. Od początku istnienia QXL Ricardo prowadząc nieodpowiedzialną politykę finansową, wydając ok. 240 mln funtów brytyjskich , doprowadziła siebie do skraju bankructwa. W chwili obecnej wartość brytyjskiej spółki QXL Ricardo szacuje się na 2,5 mln funtów.

/link do dokumentów/
http://production.investis.com/qxlmediacenter/juldec2001/2003-02-14
http://production.investis.com/qxlmediacenter/storagebranch/q3results/q3results.pdf

Na podstawie wzmiankowanych wyżej dokumentów, kapitał zakładowy spółki QXL Poland został podwyższony przez polską spółkę NIAA, która stała się większościowym udziałowcem Spółki. Podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki towarzyszyły również dodatkowe zobowiązania nowego właściciela. Nie jest prawdą iż pan Arjan Bakker posiada udziały w spółce NIAA, te informacje dostępne są dla każdego i można je sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obejmując udziały w QXL Poland spółka NIAA zapewniła realizację wszystkich przewidywanych inwestycji, czego QXL Ricardo w obecnej sytuacji finansowej nie może zapewnić.

Stojąc na skraju bankructwa QXL Ricardo byłaby zmuszona postawić w stan likwidacji także QXL Poland, a to postawiłoby dalszy rozwój polskiego oddziału pod znakiem zapytania. Do takiej sytuacji strona polska nie mogła dopuścić i postępując zgodnie z polskim prawem oraz wolą zarządu QXL Ricardo obroniła się przed tymi konsekwencjami. Wszelkie wątpliwości dotyczące realnej kondycji finansowej QXL Ricardo zostaną ogłoszone na przełomie kwietnia i maja, wówczas Spółka QXL Ricardo będzie zobowiązana do przekazania oficjalnych informacji finansowych. Z oceny QXL Poland dalsze funkcjonowanie ogólnoeuropejskiego przedsiębiorstwa jakim jest QXL Ricardo jest mocno wątpliwe.

Twierdzenie strony brytyjskiej a raczej jednego z jej przedstawicieli (Marka X Zaleskiego) o nielegalnym przejęciu aktywów w QXL Poland jest bezzasadne i godzi w dobre imię polskiej spółki. QXL Poland do dziś nie została poinformowana o jakichkolwiek toczących się wobec spółki sprawach sądowych, których istnienie sugeruje p. Mark X Zaleski .

W okresie minionych trzech lat kadra zarządzająca QXL Ricardo, panowie Mark X Zaleski i Robert Dighero byli obecni w siedzibie polskiej Spółki tylko cztery dni i QXL Poland nie otrzymała od strony brytyjskiej żadnych ekspertyz w zakresie zarządzania i technologii.
QXL Poland jest w 100% właścicielem oprogramowania obsługującego witrynę Allegro i jest dumna ze swoich pracowników, którzy to oprogramowanie stworzyli. W chwili obecnej jedynym zagranicznym serwisem aukcyjnym korzystającym z oprogramowania Allegro jest Ricardo.nl ( holenderski serwis aukcyjny).

Spółka QXL Poland wyraża głębokie zdziwienie, iż strona brytyjska używa tak mocnych oskarżeń, nie podejmując jednak żadnych innych działań poza nagonką medialną. Jesteśmy państwem prawa i istnieją instytucje które czuwają nad jego przestrzeganiem. Najprościej rzucać oskarżenia, jednak trudniej jest je udowodnić. Czasami trzeba zacisnąć zęby, okazać pokorę i przyznać się, że podjęło się decyzję ze wszelkimi jej konsekwencjami.

–koniec oświadczenia–

Wpisy promowane

Wydarzenia

dev.js Online #16
02.03.2021
Mobile Trends Conference
04.03.2021 - 05.03.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry