Oldcracow.com na 750 lecie lokacji Miasta Krakowa

Z inicjatywy Grupy Miłośników Starego Krakowa aby uczcić 750 lecie (1257-2007r.) lokacji Miasta Krakowa ruszył społecznościowy serwis internetowy Oldcracow.com którego patronem jest Serwis Reklamowy Badzpierwszy.pl.

Opieraj?c si? na oprogramowaniu 4images zosta? on stworzony w taki sposób aby ka?dy Internauta posiadaj?cy w swoich zbiorach stare fotografie Krakowa móg? je samodzielnie doda? oraz odpowiednio opisa?. „Jest to niezmiernie wa?ne szczególnie gdy ca?ej idei przy?wieca technologa WEB 2.0 czyli mówi?c najogólniej – serwis stworzony przez Internautów dla Internautów” – mówi Grzegorz ?wi?tek animator inicjatywy budowy serwisu Oldcracow.com. Sto?eczno – królewskie Miasto Kraków posiada wr?cz olbrzymi? histori? architektoniczno-topograficzn?. „Niewielu z nawet rodowitych krakowian wie dok?adnie któr?dy p?yn??a odnoga Wis?y jeszcze pod koniec XIX wieku. To, jakie katakumby kryj? si? pod p?yt? Rynku G?ównego mnóstwo ludzi dowiedzia?o si? te? dopiero teraz podczas ostatniej przebudowy – a przecie? w naszych zbiorach znajduj? si? zdj?cia z pierwszej powa?nej przebudowy p?yty i Sukiennic z ko?ca XIX roku” z u?miechem mówi Grzegorz ?wi?tek.

Serwis wspiera Badzpierwszy.pl, który udost?pni? powierzchni? serwerow? oraz rozpocz?? pozycjonowanie serwisu Oldcracow.com w wyszukiwarkach.
Jeszcze w tym miesi?cu administratorzy serwisu planuj? uruchomi? mo?liwo?? dodawania obrazu obecnej lokalizacji obiektu za pomoc? systemu Google Maps.

www.oldcracow.com

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry