Rekordowe przychody INTERIA.PL

Jak wynika z raportu kwartalnego, opublikowanego 10 lutego br., INTERIA.PL zamknęła 2005 rok przychodami w wysokości 39 733 tysięcy złotych. W IV kwartale minionego roku przychody spółki sięgnęły 13 268 tysięcy złotych, co stanowi rekord w historii wyników kwartalnych portalu.

Dynamika wzrostu przychodów po czterech kwartałach 2005 roku, w stosunku do wypracowanych przez spółkę w 2004 roku, wyniosła 50%, zaś dynamika przychodów w ostatnim kwartale ubiegłego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2004 roku osiągnęła poziom 57%.

Jeszcze wyższe wskaźniki wzrostu dotyczą przychodów gotówkowych ze sprzedaży. Przychody gotówkowe INTERIA.PL po czterech kwartałach 2005 r. były wyższe o 66% od osiągniętych w 2004 r., a w samym IV kwartale ubiegłego roku zwiększyły się o 76% w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie roku 2004. Gotówkowe przychody ze sprzedaży reklamy internetowej wzrosły o 84% w ujęciu kwartalnym oraz o 70% w stosunku rocznym.

Zysk INTERIA.PL po czterech kwartałach 2005 r. wyniósł łącznie 2 158 tys. zł w stosunku do straty w analogicznym okresie 2004 r., wynoszącej 3 421 tys. zł. W okresie od października do grudnia 2005 r. portal zarobił netto 202 tys. zł. Zysk na poziomie EBITDA, rozumiany jako zysk operacyjny plus amortyzacja, po czwartym kwartale 2005 r. wyniósł 6 307 tys. zł (wzrost o 1110% z 522 tys. zł). Marża zysku na poziomie EBITDA w minionym roku sięgnęła 15,9% (w roku 2004 wynosiła 2,0%).

– Tak dobre wyniki spółki w całym 2005 roku cieszą nas tym bardziej, że osiągnęliśmy je realizując ważne i duże projekty inwestycyjne, a jednocześnie restrukturyzując spółkę, by przygotować ją do dalszego ekspansywnego rozwoju w latach następnych – wyjaśnia Jacek Pasławski, prezes zarządu INTERIA.PL. – W ostatnim czasie zatrudniliśmy ponad trzydziestu specjalistów z różnych dziedzin i uruchomiliśmy platformę komunikacyjną Znajomi, a przed nami start kolejnych projektów – dodaje.

W rankingu 'Giełdowa Spółka 2005 Roku’, powstałym na podstawie sondażu przeprowadzonego przez Pentor Research International i opublikowanym na łamach 'Pulsu Biznesu’ w bieżącym miesiącu, INTERIA.PL uplasowała się na 2. pozycji w kategorii 'najlepsza spółka ze względu na perspektywy rozwoju’. Pod względem 'sukcesu osiągniętego w 2005 r.’ spółka zajęła 9. miejsce, a w końcowym zestawieniu zajęła 13. miejsce (na 230 firm uwzględnionych w badaniu).

http://www.interia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top