Robaki coraz groźniejsze

Trojany atakują nieco rzadziej – wynika z najnowszego raportu Panda Security. Choć w lutym spowodowały prawie jedną czwartą wykrytych infekcji, to można jednak mówić o zatrzymaniu stałej tendencji wzrostowej, z jaką mieliśmy do czynienia w 2007 roku. Coraz więcej infekcji powodują natomiast robaki.

W lutym trojany wywołały 23,7% infekcji zarejestrowanych przez ActiveScan, skaner online opracowany przez Panda Security. Ten wynik daje trojanom pierwsze miejsce na liście zagrażających nam złośliwych kodów, lecz liczba wykrywanych infekcji nie wzrasta tak szybko jak w roku ubiegłym. Utrzymała się natomiast tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę infekcji spowodowanych przez robaki (17% w lutym). Co więcej, na liście 10 najczęściej wykrywanych złośliwych kodów znalazło się aż 9 robaków, a „tylko” jeden trojan. „Coraz większa popularność tych szkodników może być wynikiem pojawienia się robaków, które umożliwiają wykradanie poufnych danych oraz większych możliwości, jakimi dysponują tego rodzaju zagrożenia” – wyjaśnia Maciej Sobianek, specjalista ds. bezpieczeństwa Panda Security. Do niedawna robaki tworzono głównie po to, aby infekować kolejne komputery. W ostatnich miesiącach wzrosła jednak liczba odmian, które potrafią wykradać dane, co kiedyś było domeną trojanów i programów szpiegujących. Obserwowany proces hybrydyzacji coraz bardziej utrudnia klasyfikację próbek złośliwego oprogramowania.

Robaki coraz groźniejsze 1

Uwagę zwraca ponadto nadal bardzo duża liczba zagrożeń zaliczanych do grupy „Inne” – w lutym zaklasyfikowano tu co czwartą szkodliwą aplikację. Nadal więc mamy do czynienia z ogromną różnorodnością złośliwych programów.

Oprogramowanie adware utrzymało się na poziomie podobnym do poprzednich miesięcy. W lutym co piąta zarejestrowana infekcja wywołana była przez ten typ złośliwego kodu.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry