Rośnie popularność telefonii internetowej w Polsce

Z najnowszych badań TNS OBOP, przeprowadzonych na zlecenie IPFON wynika, że – w porównaniu do podobnego badania sprzed roku – wzrosła popularność i wiedza o telefonii internetowej w Polsce.
TNS OBOP przeprowadził badanie w listopadzie 2007 r. na reprezentatywnej próbie 1001 Polaków, w wieku powyżej 15 roku życia. Respondenci zostali zapytani o to, czy wiedzą czym jest telefonia internetowa (tzw. VoIP). Podobnie jak rok temu badanie pokazało, że z telefonii VoIP korzysta regularnie 1 proc. Polaków. Różnice są widoczne przy kolejnych odpowiedziach: 6 proc. badanych ma świadomość, czym jest VoIP i zdarzyło się im z niego korzystać (przed rokiem 1 proc.), 17 proc. również wie, czym jest VoIP, ale z tego rozwiązania jeszcze nie korzystało (rok wcześniej 5 proc.). Kolejnych 15 proc. coś słyszało o telefonii VoIP (wcześniej – 5 proc.), natomiast 60 proc. nadal nie wie, czym ta telefonia jest (w poprzednim badaniu 88 proc.).

Najwięcej użytkowników telefonii internetowej i największą świadomość o tym rozwiązaniu – podobnie jak przed rokiem –  mają osoby młode, a także w średnim wieku, do 39 lat. W porównaniu do poprzedniego badania wskaźniki wzrosły tu nawet kilkakrotnie. Wiedza o technologii VoIP jest największa w dwóch grupach: wśród osób uczących się i studiujących, a także dobrze wykształconych, zajmujących kierownicze stanowiska i prowadzących własną działalność gospodarczą. Najmniej o VoIP wiedzą przede wszystkim osoby słabo wykształcone i starsze.

„Spełniają się na naszych oczach przewidywania ekspertów, którzy prognozowali szybki wzrost zainteresowania i wiedzy o telefonii VoIP. Coraz więcej gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu i tym samym do wielu innych rozwiązań, jakie niesie globalna sieć, wśród których jest również VoIP. Tej rosnącej świadomości społecznej sprzyjają też media, przede wszystkim drukowane, w których od ostatniego badania ukazało się i nadal ukazuje się wiele publikacji dotyczących telefonii internetowej. Wciąż jednak jeszcze bardzo wiele zostało do zrobienia, jeśli idzie o działania edukacyjne i przekonujące Polaków do telefonii internetowej” – mówi Przemysław Siwek, Dyrektor ds. Rozwoju IPFON.

Coraz popularniejsza telefonia VoIP w zupełności zastępuje telefon od dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego i jest wielokrotnie tańsza w użytkowaniu. By z niej korzystać, trzeba mieć dostęp do Internetu oraz urządzenie VoIP, do którego podłącza się tradycyjny aparat telefoniczny. Najczęściej – jak w przypadku IPFON – nie płaci się abonamentu, a jedynie groszowe stawki za wykonane połączenia. Telefonia internetowa oferuje jeszcze bogaty zestaw usług dodanych, jak przekierowanie i blokowanie połączeń, skrzynka głosowa czy wirtualny faks.

IPFON to obecnie jedna z najbardziej popularnych sieci telefonii internetowej w Polsce. Badania przeprowadzone w październiku 2007 r. wśród klientów IPFON pokazały, że ponad 90 proc. ankietowanych klientów uważa jakość połączeń w IPFON za dobrą lub bardzo dobrą i tyle samo rekomenduje IPFON swoim znajomym.

www.ipfon.pl.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry