Rynek e-commerce według SMB

Grupa robocza e-commerce Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego przygotowała raport podsumowujący stan branży e-commerce w Polsce w 2008 roku. Według autorów wartość rynku wzrosła o 36 procent i wynosi ponad 11 miliardów złotych. Autorzy przewidują, że 2009 rok będzie charakteryzował się wolniejszym wzrostem, ale jednocześnie ustabilizuje sektor e-commerce w Polsce. Raport powstał w SMB po raz pierwszy. Jego wyniki zostały użyczone IAB Polska do wykorzystania w raporcie rocznym związku.

„Grupa robocza e-commerce w ramach SMB powstała po to by wypracować dobre standardy dla tego młodego i jeszcze nie do końca okiełznanego sektora gospodarki. Raport jest próbą podsumowania gdzie obecnie znajduje się nasza branża. Na tej podstawie grupa robocza e-commerce przy SMB będzie realizowała nowe projekty, których celem jest podnoszenie jakości usług w sieci i zwiększanie zaufania internautów do tej branży” – mówi Adam Kwaśniewski, szef grupy e-commerce.

Wartość rynku
Na podstawie deklaracji firm e-commerce w Polsce ustalono, że wartość rynku wynosi obecnie 11 miliardów złotych i zwiększyła się w porównaniu do ubiegłego roku 36 procent.

Spowolnienie wzrostu
Spowalnianie dynamiki wzrostu sektora jest naturalnym trendem zarówno wynikającym z sytuacji gospodarczej jak i coraz bardziej nasycającego się rynku. Grupa e-commerce SMB szacuje, że w 2009 wartość rynku powiększy się o 20%. Wraz ze spowolnieniem wzrostu będziemy obserwowali stabilizację rynku.

Turystyka
Po raz pierwszy w historii polskiego e-commerce podjęto próbę oszacowania rynku usług turystycznych sprzedawanych przez sieć. Grupa e-commerce SMB szacuje jego wartość na 800 milionów złotych.

Zakupy poza siecią
E-commerce ma bardzo duży wpływ na zakupy realizowane poza siecią. Jak wynika z raportu ponad 90 procent internautów szuka w sieci informacji o produktach by potem kupić je w tradycyjnym sklepie. Wartość produktów kupionych pod wpływem internetu ale poza nim wynosiła w 2008 około 17 mld PLN (w 2007 ok. 9 mld PLN, wzrost o 89%). Doświadczenia rynków bardziej rozwiniętych wskazują, że trend poszukiwania w sieci informacji o produktach, które konsumenci kupią później w sklepie będzie coraz silniejszy. Wynika to z tego, że dynamika wzrostu handlu tradycyjnego jest większa niż handlu w Internecie.

Szacowanie 2009 roku
Autorzy badania uważają, że rynek e-commerce w 2009 roku przekroczy 13,2 mld PLN (wzrost o 20% rok do roku), wliczając usługi turystyczne osiągnie około 14,5 mld PLN.  Bez stymulacji handlu transgranicznego (komentowane w prasie ograniczenia w zamawianiu towarów z Polski nawet w krajach Unii Europejskiej) oraz przy niskiej wartości złotówki nie należy się spodziewać znaczącego wzmacniania zakupów za granicą. Wzmocni się efekt wykorzystania internetu do wyszukania najkorzystniejszej oferty, nawet jeśli zakup nastąpi poza siecią.  Wartość zakupów dokonywanych poza internetem a pod jego wpływem może osiągnąć nawet 25mld PLN. Najważniejszymi zaś wyzwaniami dla przedsiębiorców są dopasowanie strategii swojego biznesu do wolniejszego wzrostu  (co może spowodować silniejszą konkurencję w sektorze), oraz, w przypadku firm  obecnych również poza internetem – próby zwiększania „efektu offline”.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top