Rząd wspiera Polski Portal Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury, polski oddział Banku Światowego, Stowarzyszenie Miasta w Internecie”, Infovide S.A. i EMCom sp. z o.o. podpisały Porozumienie Interesariuszy Polskiego Portalu Rozwoju (PPR). Dokument ten formalnie reguluje zasady kształtowania strategii portalu oraz określa zobowiązania interesariuszy.

Na mocy porozumienia utworzony zostanie Komitet Interesariuszy, do którego każda z instytucji deleguje po jednym przedstawicielu. Komitet będzie odpowiedzialny za bieżącą kontrolę realizacji strategii portalu, wybór instytucji zarządzającej i utrzymującej PPR oraz formułowanie dla niej zaleceń, harmonizację zawartości PPR pod kątem osiągania celów strategicznych projektu. Komitet będzie mógł podejmować decyzje o rozszerzeniu grona interesariuszy projektu.

To bardzo ciekawa inicjatywa, która znalazła nasze uznanie głównie ze względu na jej potencjalny, pozytywny wpływ na promocję tematyki związanej z e-administracją oraz gospodarką opartą na wiedzy. Widzimy możliwości jej synergicznego wykorzystania z podejmowanymi przez ministerstwo działaniami. W miarę możliwości będziemy wspierać Polski Portal Rozwoju – mówi sygnatariusz porozumienia Krzysztof Heller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Polski Portal Rozwoju ma stanowić zaplecze informacyjne oraz narzędzie komunikacji dla podmiotów aktywnie działających na rzecz rozwoju kraju, reprezentujących sektor publiczny, biznes oraz środowiska związane z przedsięwzięciami innowacyjnymi. Intencją twórców portalu jest skupienie się na zagadnieniach związanych z eGovernment, zdalnym nauczaniem (eLearning) oraz gospodarką opartą na wiedzy (Knowledge Based Economy).

http://www.pldg.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

e-Commerce Polska awards
14.05.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry