Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon

Czas i miejsce: 1 grudnia 2011, Warszawa, Hotel Courtyard by Marriott.

Wydarzenie będzie przeglądem dostępnych na rynku informatycznym produktów, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania oraz nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, niezależnie od branży, jaką reprezentuje. Podczas XIV edycji konferencji omówione zostaną również nowości w świecie IT i wyzwania czekające na przedsiębiorstwa w roku 2012.

Zakres tematyczny spotkania obejmie szereg technologii teleinformatycznych, stosowanych współcześnie w codziennej działalności polskich firm i instytucji. Omawiane będą platformy sprzętowe i systemowe oraz aplikacje wspierające funkcjonowanie firmy.

Przykładowe tematy wykładów:

  • Tablety, smartfony i technologie konsumenckie w środowisku przedsiębiorstwa – Fryderyk Włostowski (G+J Gruner+Jahr Polska);
  • BS 25999 – dziś norma brytyjska, niebawem międzynarodowa norma ISO/IEC. Jak wdrożenie standardu organizacyjnego, opisanego normą BS 25999 pomoże zachować „ciągłość funkcjonowania biznesu”? – Wojciech Garstka (PROJEKT_G)

Konferencja przeznaczona jest dla:

  • osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii projektowanie, budowę i rozwój systemów teleinformatycznych: szefów działów informatyki, kierowników projektów, pracowników działów integracji, projektantów, inżynierów systemowych;
  • szerokiego kręgu firm wykorzystujących omawiane technologie sieciowe: branży informatycznej, bankowej i finansowej, przemysłu, telekomunikacji, ubezpieczeń oraz administracji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże warunkiem uczestnictwa jest dokonanie uprzedniej rejestracji na stronie wydarzenia: gigacon.org/sdp_warszawa_2011.

Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają: komplet materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe, możliwość uczestniczenia w wybranych sesjach wykładowych.

Firmy, zainteresowane prezentacją rozwiązań i usług, organizatorzy zapraszają do kontaktu.

Kontakt z organizatorem:

SW Konferencje
Weronika Szczubełek
weronika.szczubelek@software.com.pl
22 427 36 45

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry