TETA rozwija systemy HR

W lutym 2005 roku TETA wprowadziła do sprzedaży nowe narzędzia w firmie. Jest to samoobsługowa platforma internetowa pod nazwą TETA HRM.

Nowe rozwiązanie TETY uzupełnia aplikację TETA Personel, najpopularniejszy w Polsce program kadrowo-płacowy (źródło: IDC, raport Rynek HRM w Polsce, 20 grudnia 2004). Nowy system rozszerza funkcjonalność obecnego modułu ‘Zarządzanie Personelem’.

Przy pomocy pakietu TETA HRM każdy pracownik uzyskuje łatwy dostęp do informacji zgromadzonych na jego temat w dziale kadr i płac. Z kolei menedżerowie otrzymują wygodne narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, pozwalające m. in. na efektywne planowanie czasu pracy swoich podwładnych. Dużą korzyścią dla działów personalnych jest przeniesienie obowiązku informowania pracowników i menedżerów o dotyczących ich sprawach na nich samych.

‘Stworzenie pakietu TETA HRM to efekt realizacji strategii umacniania przez naszą firmę pozycji na rynku rozwiązań HR w Polsce. Sądzę, że w rozwoju ‘miękkich’ obszarów HR leży klucz do poprawy satysfakcji pracowników polskich przedsiębiorstw, co przekłada się na poprawę wyników finansowych.’ – podsumował Jerzy Krawczyk, prezes zarządu TETA SA.

Pierwsza wersja TETA HRM obejmuje moduły pozwalające na dostęp do podstawowych danych personalnych, informacji o kalendarzach czasu pracy na wybrane okresy, wykorzystaniu urlopów, kwot wynagrodzeń, zapłaconych składek ZUS i podatków. Pracownicy mogą samodzielnie wykonać potrzebne im raporty lub przygotować zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Dzięki zastosowaniu systemu możliwe jest również przeniesienie wszystkich procesów związanych z rejestracją, ewidencją i rozliczaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych do internetowej aplikacji. Wyeliminowanie papierowej dokumentacji znacznie usprawnia cały ten proces i obniża wewnętrzne koszty obsługi delegacji.

Aplikacja TETA HRM wykorzystuje technologię Java, a użytkownicy pracują z nią za pomocą przeglądarki stron WWW. Co istotne, pakiet posiada oddzielną bazę danych, która jest synchronizowana z bazą danych systemu TETA Personel za pomocą generowanych automatycznie plików XML.

http://www.teta.com.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry