Visa interaktywnie w interia.pl

Portal INTERIA.PL uruchomił grę „Wirtualne zakupy”. Konkurs jest elementem szerszej kampanii promocyjnej Visa, prowadzonej pod wspólnym hasłem „Visa – Świat jest Twój”.

„Wirtualne zakupy” to interaktywna gra o formule zaprojektowanej specjalnie do realizacji głównego celu kampanii – promowania idei płacenia kartami Visa za wszelkie dokonywane przez jej posiadacza zakupy. W każdej edycji konkursu uczestnik otrzymuje wirtualną kartę Visa z wkładem, którego nie może przekroczyć, za pomocą której dokonuje zakupów w kolejnych sklepach. Równocześnie, prawidłowe odpowiedzi udzielane przez uczestników na pojawiające się w konkursie pytania są premiowane zwiększeniem limitu na wirtualnej karcie Visa, którą uczestnik posługuje się w konkursie, zwiększając tym samym szanse wygranej.

Kolejną edycję wygrywa ten, kto zakupi największą liczbę produktów. Wyboru towarów dokonywać można jednakże tylko kierując się intuicją, gdyż w wirtualnych sklepach brak jest cen przy produktach znajdujących się w ofercie sklepu. W każdej z 5 tygodniowych edycji gry do wygrania są karty Visa Electron prepaid z wkładami 1 tys. zł oraz 500 zł.

„Wirtualne zakupy” są elementem szeroko zakrojonej kampanii, którą Visa rozpoczęła 18 kwietnia br. Działania promocyjne obejmują kampanie reklamowe w Internecie, prasie, radio i telewizji, konkurs dla słuchaczy RMF FM, loterię promocyjną „Visa zabiera Cię na zakupy” zorganizowaną wspólnie przez Visa i 22 banki członkowskie w Polsce oraz akcje promocyjne organizowane indywidualnie przez największych polskich wydawców kart Visa. Visa International wraz z bankami członkowskimi stawia sobie za cel przekroczenie w 2005 r. 35-procentowego udziału płatności za towary i usługi w łącznej liczbie operacji dokonywanych polskimi kartami Visa.

http://konkursvisa.interia.pl/

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top