WebProfiler – efektywne badania internetu

TNS OBOP oferuje badanie służące do pomiaru struktury społeczno-demograficznej widowni serwisów WWW – WebProfiler. Badanie to jest sieciowym produktem TNS, używanym w większości krajów europejskich. Wyniki badania mogą być wykorzystywane zarówno do planowania kampanii reklamowych w Internecie, jak i bezpośrednio przez badane witryny do celów marketingowych.

Kwestionariusz badania ma postać okienka pop-up. W wersji podstawowej obejmuje zestaw zmiennych społeczno-demograficznych wykorzystywanych przy planowaniu kampanii reklamowych w Internecie: płeć, wiek, wykształcenie, dochód, rozkład geograficzny, sytuację zawodową, zawód, branżę zatrudnienia oraz częstotliwość korzystania z internetu przez respondenta.

Badanie WebProfiler wykorzystuje mechanizm cookies i jest zgodne ze specyfikacją polityki prywatności W3C. Zestaw zmiennych użytych w badaniu został pozytywnie oceniony przez specjalistów odpowiedzialnych za internet w największych w Polsce domach mediowych. Może on jednak zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb badanego serwisu.

„WebProfiler był wielokrotnie testowany i doskonalony. Jego ostateczna forma jest wynikiem kumulacji doświadczeń z badań przeprowadzonych na kilkudziesięciu witrynach internetowych, a także kilku serwisach wiodącego polskiego portalu. Dlatego mamy pewność, że jest to produkt sprawdzony, w pełni spełniający oczekiwania klientów.” – powiedział Łukasz Marczyk, dyrektor działu badań internetu w TNS OBOP.

Badanie TNS WebProfiler prowadzone jest na dobranej losowo próbie użytkowników serwisów WWW. Dane kwestionariuszowe podlegają weryfikacji w celu uniknięcia przekłamań i błędów badawczych. Badanie może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. Badanie cykliczne jest realizowane w odstępach kwartalnych, co pozwala na określenie zmian w strukturze widowni serwisu WWW oraz ich dynamiki. Zmienne z badania WebProfiler mogą być bezpośrednio przekładane na zmienne z ogólnopolskiego badania użytkowników Internetu Interbus (off line).

http://www.obop.com.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top