wpTrader – nowe narzędzie z WP dla inwestorów giełdowych

Opublikowano: 2 listopada 2004. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

wpTrader to narzędzie, gdzie dosłownie w jednym miejscu znaleźć można wszelkie informacje interesujące inwestora giełdowego, pracownika instytucji finansowej, czy użytkownika, którego 'konikiem' jest właśnie giełda i jej aspekty. Przeznaczony do prezentacji notowań giełdowych i innych informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych pozwala na swobodną konfigurację, a tym samym wybór zakresu danych w każdym z dostępnych narzędzi i prezentację tych, które aktualnie są najbardziej przydatne użytkownikowi.

W wpTraderze w trybie on-line prezentowane są, w tabelach i na wykresach, notowania z GPW oraz komentarze, informacje giełdowe, wiadomości o tematyce gospodarczej i najciekawsze artykuły z prasy finansowej. W jego skład wchodzą takie narzędzia jak: Tabele Notowań, Wykresy Notowań oraz Panel News.

'W każdym z udostępnionych narzędzi użytkownik ma możliwość dokonania indywidualnych ustawień zakresu prezentowanych danych. Dodatkowo, każde z narzędzi może być użytkowane w wielu oknach na kilku pulpitach, co przy zmieniającej się sytuacji na rynku pozwala użytkownikowi na szybką zmianę zakresu odbieranych informacji. – mówi Dariusz Dżbik, współodpowiedzialny za wdrożenie projektu – Na pulpicie wpTradera użytkownik może dowolnie rozmieszczać dostępne narzędzia i każde z nich może być otwarte w różnych konfiguracjach z indywidualnymi ustawieniami zakresu prezentowanych danych.'

Tabele Notowań przeznaczone są do prezentacji takich instrumentów finansowych jak: indeksy, akcje, obligacje, kontrakty terminowe, warranty, opcje i inne obecne w notowaniach giełdowych. Dzięki możliwości zmiany ustawień dla każdego instrumentu z osobna, użytkownik może monitorować notowania ograniczając się tylko do jednej oferty, jak również odbierać pełen zakres danych. Na Wykresach Notowań, widoczny jest przebieg kursu podstawowego i maksymalnie do dwóch kursów pomocniczych. Zarówno dla indeksów jak i pozostałych instrumentów prezentowane są teoretyczne kursy otwarcia, kursy transakcyjne, wolumeny i wartości obrotów. Dane mogą być prezentowane w 10-krotnie powiększonej skali osi czasu i obejmują sesję bieżącą i do 4 sesji historycznych. Panel News natomiast to przygotowywane przez analityków domów maklerskich bieżące komentarze wydarzeń giełdowych, wiadomości z agencji informacyjnych i najciekawsze artykuły z prasy o tematyce finansowej. Dzięki możliwości zmiany ustawień Internauta może wybierać zakres prezentowanych w Panelu wiadomości.

'Aktualnie system funkcjonuje w trybie ogólnodostępnym, w ramach Serwisu Giełdowego, będącego integralną częścią portalu Wirtualna Polska, – wyjaśnia Dariusz Dżbik – W przyszłości obok wersji ogólnodostępnej, przewidujemy także udostępnienie wpTradera w wersji uwzględniającej odpłatność.'

wpTrader może być implementowany także na stronach innych serwisów, w szczególności serwisów domów maklerskich, tak obsługiwanych przez WP, jak i inne podmioty. Obecnie narzędzie dostępne jest na stronie Serwisu Giełdowego www.gielda.wp.pl i jego uruchomienie przebiega automatycznie po kliknięciu w klawisz 'Otwórz wpTrader'.

http://gielda.wp.pl/wptrader.html?a=1&b=5&c=1&POD=1

Sylwester KozakwpTrader – nowe narzędzie z WP dla inwestorów giełdowych

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.