Wyniki Badania Najlepsi Pracodawcy 2008

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ogłosiła wyniki trzeciej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce. W tegorocznej edycji Badania udział wzięły 102 firmy reprezentujące różne branże, skale działania i regiony.

Wśród Najlepszych Pracodawców w Polsce znalazło się 12 firm. Podczas uroczystego ogłoszenia wyników trzem pierwszym firmom wręczono statuetki, a pozostałym – certyfikaty oraz prawo korzystania z tytułu Najlepszego Pracodawcy 2008. Pierwsze miejsce zdobyła firma Cisco Systems Poland, drugie American Express, a trzecie – zwycięzca dwóch poprzednich edycji BNP – Microsoft.

Zdaniem Edwarda R. Stanocha, Dyrektora Zarządzającego Hewitt w Polsce „Kluczem do sukcesu Najlepszych Pracodawców i wyróżnikiem na rynku jest zapewnienie wewnętrznie spójnych praktyk zarządzania ludźmi. Praktyki te powinny wywodzić się ze strategii biznesowej firmy oraz z wartości, w oparciu o które organizacja chce budować swoją trwałą przewagę konkurencyjną.”
„Z roku na rok przybywa firm, które decydują się poddać najtrudniejszej ocenie: swoich własnych pracowników. Organizacje te rozumieją, że silna marka pracodawcy to znacznie więcej niż pozytywny obraz firmy w oczach potencjalnych kandydatów, ponieważ fundamentem każdej organizacji są zaangażowani pracownicy.”– powiedziała Magdalena Warzybok, menedżer Projektu BNP w Hewitt Associates.
„Zmiany zachodzące na polskim rynku pracy wymagają świadomego budowania marki pracodawcy. Silna marka pozwala pozyskiwać utalentowanych i pasujących do kultury organizacyjnej pracowników. Jej efektem jest wysoki poziom zaangażowania. Co więcej, silna marka zapobiega fluktuacji pracowników. Wiedzą o tym laureaci poprzednich edycji, jak Microsoft i Starcom, którzy z uwagą podchodzą do budowania swojej marki na rynku i konsekwentnie utrzymują się w czołówce Najlepszych Pracodawców.” – dodała Katarzyna Pałamarz, menedżer działu HR Consulting w Hewitt Associates.

Wyniki Badania Najlepsi Pracodawcy 2008 1

Wyniki Badania – główne trendy i spostrzeżenia:
W Badaniu Najlepsi Pracodawcy w Polsce udział wzięły 102 firmy zatrudniające łącznie blisko 70 000 pracowników. Badanie kwestionariuszowe przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 21 693 pracowników firm uczestniczących w badaniu, ponadto prawie 900 kwestionariuszy zostało wypełnionych przez członków najwyższej kadry zarządzającej. Pracownicy oceniali swoich pracodawców, uwzględniając między innymi  stwarzane przez firmę możliwości rozwoju, politykę i praktyki organizacyjne, relacje wewnątrz firmy, równowagę między życiem osobistym a pracą oraz warunki sprzyjające samorealizacji. Średni poziom zaangażowania pracowników firm należących do grona Najlepszych Pracodawców 2008 wyniósł 74%, natomiast średnio w Polsce 45%.

Kluczowe spostrzeżenia dotyczące polskiego rynku:
Znaczny wzrost pewności pracowników na rynku pracy. Wyniki Badania wskazują na coraz mniejszą lojalność pracowników wobec swojego pracodawcy. Efekt ten wydaje się być związany z rosnącą mobilnością oraz faktem, że coraz mniejsza liczba Polaków obawia się utraty pracy. Większość pracowników Najlepszych Pracodawców, podobnie jak większość pracowników pozostałych firm sądzi, że nie miałaby kłopotów ze znalezieniem innej posady. Różnica polega na tym, że pracownicy Najlepszych są w mniejszym stopniu skłonni do poszukiwania nowego pracodawcy (aż 77% z nich deklaruje, że musiałyby zaistnieć poważne powody, aby zrezygnowali z obecnej pracy, podczas gdy średnio wartość ta wynosi nieco ponad 50%). Obserwujemy więc wyraźnie większą lojalność i przywiązanie pracowników Najlepszych do swoich pracodawców. Są oni świadomi swojej wartości na rynku pracy, jednocześnie jednak cenią swoje obecne miejsce zatrudnienia i nie chcieliby go zmieniać.

Wzrost płac bez przełożenia na zwiększenie satysfakcji z wynagrodzeń i zaangażowania. Spadające bezrobocie, emigracja zarobkowa, ogromna konkurencja o specjalistów oraz niedobór pracowników w różnych sektorach stymulowały w ciągu ostatniego roku podwyżki płac. Niestety, w porównaniu z wynikami ubiegłorocznego Badania, przy jednoczesnych podwyżkach wynagrodzeń średnio o 7%, udział pracowników wyrażających przekonanie, iż ich wynagrodzenie jest odpowiednią rekompensatą za wkład pracy, wzrósł zaledwie o jeden punkt procentowy, z 26% do 27%.

Najlepsi Pracodawcy – posiadacze silnych marek pracodawcy. Największa różnica w poziomie satysfakcji pomiędzy pracownikami Najlepszych Pracodawców a średnią krajową ujawniła się w obszarze związanym z reputacją organizacji. Aż 30% więcej pracowników Najlepszych Pracodawców, w porównaniu ze średnią w Polsce oceniło swoją firmę jako pracodawcę cieszącego się dobrą reputacją (79% vs. 49%). Na kształtowanie dobrego wizerunku organizacji mają wpływ również sami pracownicy. Ci zaangażowani znacznie chętniej rekomendują innym swoją firmę jako dobrego pracodawcę, niż pozostali. Aż 77% pracowników Najlepszych Pracodawców poleciłoby bez wahania swoją firmę znajomym szukającym pracy, a 75% mając ku temu okazję opowiadałoby chętnie o zaletach swojej organizacji.

Badanie Najlepsi Pracodawcy zorganizowane zostało w Polsce po raz trzeci. Dzięki zastosowanej metodologii oraz uwzględnieniu opinii, zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej oraz działów personalnych, dało pełen obraz badanych firm. Rzetelna metodologia sprawia, że jest to jedyny w kraju konkurs, który pozwala na wskazanie pracodawcy najlepszego w opinii samych pracowników. Na świecie w ramach BNP od 1997 roku do dziś przebadanych zostało łącznie 2 mln pracowników w 5 000 firm z 51 krajów. Badanie to prowadzone jest przez Hewitt Associates w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Azji, Australii i Nowej Zelandii, Kanadzie oraz Ameryce Łacińskiej.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top