Wyniki finansowe Gadu-Gadu

Spółka Gadu-Gadu S.A. opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2007 roku. Firma za okres trzech kwartałów 2007 roku osiągnęła przychody netto w wysokości 14 370 tys. zł, w porównaniu z 7 717 tys. zł w analogicznym okresie 2006 roku. Przychody Spółki w porównywalnych okresach wzrosły o 186%. Zysk netto Spółki w tym okresie wyniósł 5 153 tys. zł w porównaniu do 2 701tys. zł zysku netto w tym samym okresie 2006 roku. Zysk netto Spółki w porównywalnym okresie wzrósł o 191%. Przychody z usług telekomunikacyjnych wyniosły 1625 tys. zł za 3 kwartały i 624 tys. zł w III kwartale.
Gadu-Gadu utrzymuje stały wzrost przychodów, realizując sukcesywnie przyjętą strategię rozwoju.

Spółka za okres trzech kwartałów 2007 roku osiągnęła przychody netto w wysokości 14 370 tys. zł, w porównaniu z 7 717 tys. zł w analogicznym okresie 2006 roku. Przychody Spółki w porównywalnych okresach wzrosły o 186%.

Zysk netto Spółki w tym okresie wyniósł 5 153 tys. zł w porównaniu do
2 701tys. zł zysku netto w tym samym okresie 2006 roku. Zysk netto Spółki w porównywalnym okresie wzrósł o 191%.

Przychody z usług telekomunikacyjnych wyniosły 1625 tys. zł za 3 kwartały i 624 tys. zł w III kwartale.

Dynamiczny wzrost przychodów Spółka zawdzięcza m.in. zwiększonej sprzedaży usług reklamowych w komunikatorze Gadu-Gadu, Gadu Radio, serwisie społecznościowym MojaGeneracja.pl oraz rosnącym przychodom z usług telekomunikacyjnych.

Gadu-Gadu jest doceniane jako skuteczne medium reklamowe, docierające do ponad połowy internautów w Polsce.

Coraz większym zainteresowaniem reklamodawców cieszą się reklamy nie tylko w komunikatorze, ale także w serwisach społecznościowych należących do Gadu-Gadu S.A. Po akwizycji Fora.pl przez spółkę Gadu-Gadu serwis MojaGeneracja.pl zajmuje drugie miejsce w rankingu polskich serwisów społecznościowych wg Gemius S.A.

Dynamiczny rozwój sprzedaży znajduje odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach finansowych Spółki za trzy kwartały 2007. Spółka w trzech kwartałach zanotowała 5 153 tys. zł zysku netto. Wynik za 3 kwartały został pomniejszony o kwotę 1 779 tys. zł. stanowiącą koszt programu motywacyjnego.

– O ile ujęcie kosztu programu motywacyjnego wpłynęło na skorygowanie wyników w rachunku zysków i strat za III kwartał 2007, o tyle ponieważ jest to koszt bezgotówkowy nie powoduje wypływu gotówki z firmy  – mówi Piotr Pokrzywa z Zarządu Gadu-Gadu S.A.

Wyniki finansowe Gadu-Gadu 1

–    Trzeci kwartał był dla Gadu-Gadu S.A. kolejnym okresem dynamicznego rozwoju, w trakcie którego uruchomiliśmy wiele dodatkowych usług oraz rozszerzyliśmy dotychczasowe projekty o nowe, multimedialne możliwości sieci Gadu-Gadu – mówi Piotr Pokrzywa z Zarządu Gadu-Gadu S.A. – Sukcesywnie realizujemy zapowiadane przejęcia atrakcyjnych projektów, które integrujemy z siecią Gadu-Gadu. Tak dzieje się m.in. z unikatowym projektem mikroblogingu Blip.pl, czy wersjami mobilnymi Gadu-Gadu.

W okresie trzech kwartałów Spółka wydała na inwestycje kwotę 5 535 tys. zł.

–    Pozyskane środki z emisji akcji inwestujemy w przedsięwzięcia, które oferują użytkownikowi Gadu-Gadu dodatkowe możliwości – mówi Krzysztof Szalwa z Zarządu Gadu-Gadu S.A. – Użytkownik Gadu-Gadu, korzystając z komunikatora otrzymuje jednocześnie szeroką ofertę, również usług płatnych. Dla spółki oznacza to również poszerzanie źródeł przychodów. Efektywnie zarządzamy poprzez własne Biuro Reklamy sprzedażą powierzchni reklamowej, na którą składają się już nie tylko tradycyjne banery i spoty, ale także niestandardowe akcje organizowane w ramach całej sieci zintegrowanych usług.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top